Fastighetsfolket har tidigare berättat att fallolyckor är vanliga bland fönsterputsare och städare. När tidningen Du&jobbet nu granskat siffror från Arbetsmiljöverket konstaterar de att fallolyckor från höjd med sjukskrivning som följd har ökat kraftigt under fler år. De konstaterar också att stödtjänster, där städ och fastighetsservice ingår, är en av de grupper där ökningen är störst.

Under de senaste tre åren har det skett i snitt 2 720 fallolyckor om året som lett till sjukfrånvaro på hela arbetsmarknaden. Det är 24 procent fler år 2014 till 2016 jämfört med åren 2011 till 2013. Under den här tiden har antalet personer på arbetsmarknaden ökat, men inte i en omfattning som kan förklara olycksökningen, enligt Du&jobbet.

Allra vanligast är fallolyckor från höjd i byggbranschen, men även gruppen där städ och fastighetsservice ingår ligger högre än trenden på arbetsmarknaden. Under de senaste tre åren har det i genomsnitt gjorts 228 anmälningar om året till Arbetsmiljöverket gällande dessa yrkesgrupper. Det är 25 procent fler än de tre åren före och nästan 60 procent fler än antalet anmälningar som gjordes år 2008-2010.

Mest ökar fall från höjder som exempelvis trappor, stegar och byggnadsställningar.
– Jag tror att det handlar om att man inte respekterar att det kan vara farligt att stå på en stege, säger Jenny Parmstrand, regionalt skyddsombud i Fastighets i region Väst till Du&jobbet.

Hon säger också att det är vanligt att arbetsgivare inte informerar om riskerna med att jobba från höjd och stegar och att utrustningen inte alltid är rätt anpassad. Men den vanligaste orsaken tror hon är stress.
– Det har blivit mer tidspressat, man skyndar sig och kanske sträcker sig för långt, säger hon.