Pressen ökar inför konflikten och medlingen pågår för att hitta en lösning innan måndag morgon. Fastighets och Almega kommer att få ett förslag från medlarna i morgon, lördag.

Just nu pågår intensiv medling mellan Fastighets och Almega fastighetsarbetsgivarna under ledning av Erland Olauson och Anders Lindström.

I morgon, lördag, kommer parterna att få en så kallad hemställan med ett konkret avtalsförslag som de ska ta ställning till senast på söndag kväll.
– Vi vet inte vad hemställan kommer att innehålla men det vore märkligt om vi tvingas ut i konflikt när det handlar om så små pengar. Det är konstigt om Almega håller så hårt i principen att vi tvingas ut i strejk, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

Om parterna inte kommer överens kommer strejk och blockad att bryta ut på måndag morgon kl 06.00.

Det första varslet som Fastighets la gällde bland annat reparatörerna på HJT Fastighetsservice i Västerås. När företaget menade att det inte fanns någon sådan yrkesgrupp utökade förbundet varslet.
Det innebär att allt arbetet på företaget på avtalsområdet stoppas från och med fredag den 12 maj. Därefter har en liknande sak hänt på Västmanlands fastighetsskötsel i Västerås och Fastighets utökar varslet även där.
– Så kommer vi att behandla alla arbetsgivare som försöker motverka effekten av våra stridsåtgärder, säger Jari Visshed.
Där gäller det utökade varslet från tisdag 16 maj.

Parallellt med detta pågår också medling om specialserviceavtalet, med samma medlare som på fastighetssidan plus Katarina Novàk.
– Där räknar vi med att köra mer intensivt i början av nästa vecka, säger Jari Visshed.