Städare och fönsterputsare är oftare sjukskrivna under lång tid och drabbas också oftare av allvarliga arbetsplatsolyckor jämfört med andra yrkesgrupper. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring.

Siffrorna i rapporten ”Arbetsskador och sjukskrivningar bland städare” visar att yrkesgruppen städare och fönsterputsare oftare drabbas av sjukskrivningar som är längre än tre månader. Genomsnittet för alla yrkesarbetande var 27,9 personer per 1 000 sysselsatta. För städare och fönsterputsare var motsvarande siffra 41 per 1 000.
De vanligaste diagnoserna är ryggsjukdomar och depression. Bland städare, som i andra yrkesgrupper, har stressrelaterade sjukdomar fördubblats för kvinnor mellan åren 2012 och 2015.
– Anmärkningsvärt är att långa sjukfall bland städare och fönsterputsare ökar med åldern. Att anpassa yrket så att de kan vara kvar längre är viktigt. Det är upp till arbetsmarknadens parter att göra prioriteringar, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.

Det är framförallt fallolyckor som orsakar att städare och fönsterputsare oftare råkar ut för arbetsplatsolyckor. I genomsnitt drabbades 2,5 sysselsatta per 1 000 yrkesarbetande under 2015 av en allvarlig arbetsplatsolycka. För städare och fönsterputsare är motsvarande siffra 4 per 1 000.
Fallolyckorna för kvinnor är vanligast fall i samma nivå och för män fall från höjd.

Foto: Maja Brand

Att det är så pass många arbetsplatsolyckor som anmäls förvånar Gunnel Blom, som är regionalt skyddsombud i region Väst. Hennes erfarenhet är att väldigt mycket sker ute på arbetsplatserna utan att olyckorna rapporteras vidare.
– Det är positivt att anmälningarna kommer in, säger hon.
Hon är däremot inte förvånad över att städare och fönsterputsare oftare är långtidssjukskrivna.
– Tänk dig själv att gå till arbetet och aldrig få göra ett bra jobb. Städarna vill leverera kvalitet men har inte tid till det. De saknar positiv återkoppling. Även delade turer och deltidsanställningar bidrar till att städare känner otrygghet och inte mår bra på jobbet. Senast i dag pratade jag med en städare som sagt upp sig själv för att hon inte orkar jobba både på morgonen och på kvällen, säger hon.
Annica Collstam, regionalt skyddsombud i region Ost, är inte heller överraskad.
– De har ett tungt arbete och mycket att göra. Det handlar inte bara om tunga lyft utan också om monotona rörelser, säger Annica Collstam.

Statistiken i rapporten avser 2015, vilket är den senaste. Här är länken till hela rapporten.

Läs också om Arbetsmiljöverkets undersökning om fallolyckor i artikeln Flera fall av fallolyckor.

Läs också Lång sjukfrånvaro fortsätter öka