Avtalet mellan Fastighets och Almega fastighetsarbetsgivarna blev klart i söndags, bara timmar innan strejken skulle bryta ut. Nu pågår intensiv medling om nästa avtal med Almega, den här gången om specialservice som gäller för specialstädare och sanerare.
Medlingen leds av medlarna Erland Olauson, Anders Lindström och Katarina Novàk.

Samtidigt pågår förberedelser inför strejk på sex arbetsplatser runt om i landet. Om det inte finns något färdigt avtal på fredag morgon klockan 06.00 träder blockad och strejk i kraft på bland annat Torslandaverken och Volvo Powertrain.

Varslet gäller också ISS-anställda vid Ringhals kärnkraftverk utanför Varberg. I går skulle fackklubben ha ett informationsmöte med representanter från förbundet inför strejken. Men ISS meddelade att mötet inte fick ske i deras lokaler.
– Vi ser det som att det inte är konflikt ännu och att det inte borde vara några problem, men hellre än att provocera valde vi att ta mötet utomhus, säger Fastighets klubbordförande Tommy Holmbom och fortsätter:
– När ledningen försvårar för oss och hindrar medlemmar från att få information som de behöver är det klart att det skapar irritation.

Lennart Mauritzon, ombudsman på Fastighets region Väst, deltog också på mötet.
– ISS håller på och samlar in uppgifter om organisationstillhörighet och uppmanar anställda som inte är medlemmar att arbeta. Dessutom fick vi inte tillgång till möteslokaler. Det är lågt beteende, säger han.

Bland det trettiotal personer som samlats fanns dock, enligt Tommy Holmbom, gott om kämpaglöd.
– Jag tror att de flesta förstår att det handlar om låglönesatsningen och tycker att det är klart att vi ska stödja dem som har det sämre, säger han.

Varslet för Ringhals gäller all verksamhet under Fastighets avtalsområde som utförs av ISS. På kärnkraftverket går även vanliga städare på specialserviceavtalet vilket innebär att både kontorsstäd, städning av verkstäder och sanering omfattas av varslet.

Fastighets stöder Seko

  • Fackförbundet Seko har varslat om stridsåtgärder på tre avtalsområden med Almega.
  • Striden på spårtrafikavtalet handlar om samma fråga som Fastighets konflikt, hur låglönesatsningen ska finansieras. Det varslet bryter ut på fredag klockan 14.