De anställda på LKF, Lunds Kommuns Fastighets AB, fick aprillönen utökad med flera tusenlappar. Enligt Fastighets är det ovanligt med bonus för förbundets yrkesgrupper.

Premien omfattar alla utom företagets vd. Kriterierna handlar om hur nöjda hyresgästerna är och hur bostadsbolagets ekonomiska resultat ser ut före räntor och avskrivningar. Bolagsstyrelsen fastställer hur många kronor per arbetad timme de anställda ska få i premie. I år har de flesta fått omkring 5 000 och 6 000 kronor.

Ewe Nilsson.

– Vi kan inte räkna med att få pengarna årligen men företaget har betalat ut det i många år. Att få lite extra pengar är positivt, säger Ewe Nilsson, Fastighetsklubbens ordförande.
– Det är positivt att premien är lika för alla. Vi har satt upp mål så att alla anställda kan bidra, säger Gunilla Flygare, företagets vice vd.

Enligt Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets, är det ovanligt att Fastighets medlemmar får ta del av bostadsföretagens bonussystem.

Jan Jörlund.

Ett annat exempel där arbetsgivaren betalar ut extra pengar till sina anställda är MKB Fastighets AB i Malmö. Även på MKB omfattas alla utom vd och vissa kriterier måste vara uppfyllda. Men på MKB betalar företaget in till premiepensionsfonder. I fjol fick de anställda drygt 20 000 kronor var.
– Att vi kan få lite mer pengar när vi går i pension är bra, tycker medlemmarna, säger Jan Jörlund, ordförande för Fastighetsklubben.