Fastighets och övriga LO-förbund har sagt ja till nytt treårigt avtal för bemanningsanställda. Avtalet är treårigt och ligger inom ramen för industrins märke på 6,5 procent.

Avtalet innebär att garantilön och övriga ersättningar höjs med den 6,5 procent. LO sade i förra veckan upp avtalet angående nytt kollektivavtal för bemanningsanställda, eftersom motparten Bemanningsföretagen inte ville erbjuda anställda inom bemanningsbranschen samma villkor som ordinarie personal. Striden handlade om att arbetsgivarsidan inte ville kompensera för den del i industriavtalet som avsätter pengar till flexpension. Efter hårda förhandlingar träffades slutligen en överenskommelse under onsdagskvällen.
– Jag är glad att vi fått ett avtal på plats som är inom märket. Det är bra att även arbetsgivarna på bemanningsavtalet förstår att det är viktigt att deras anställda får samma villkor som övriga på arbetsmarknaden, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Parterna ska också tillsätta en arbetsgrupp om arbetsmiljö. Syftet är bland annat att sprida goda exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete. Avtalet börjar gälla från och med första maj 2017.