Reaktionerna på det nya specialserviceavtalet är blandade. De flesta är nöjda, men det har också funnits förhoppningar på högre löneökningar och bättre villkor.

Fastighets och Almega sa ja till medlarnas slutbud i går kväll vilket innebär att strejken inte blir av i morgon bitti. Fastighets hade varslat om strejk på sex företag. En av de berörda arbetsplatserna är Ringhals i Väröbacka med anställda från ISS.
– Skönt att det blev en lösning, de tiotal anställda som jag pratat med är nöjda med avtalet. Med strejkvarslet har vi visat att vi verkligen vill få igenom det här avtalet med både låglönesatsningen och riktmärket med 6,5 procent, säger Daniel Lindblad som jobbar på Ringhals.

Daniel-Lindblad-120x170– För oss är det viktigt att vi får behålla avtalets lönetillägg när vi måste använda skyddsutrustning, till exempel helmask. Jag har kolleger som får tillägget för sex till åtta timmar om dagen. Det hade varit ett stort slag mot dem om det hade försvunnit helt. Att tillägget höjs till nio kronor i timmen är positivt eftersom det legat still så länge, säger Daniel Lindblad.
Specialserviceavtalet har ett tillägg för särskilda arbetsförhållanden, så kallat SA-tillägg. Tillägget höjs från sex kronor till nio kronor i timmen.

Radhouane Teboubi 120x170En annan arbetsplats som berörts av strejkvarslet är Torslandaverken i Göteborg med sanerare från Coor. Radhouane Tebourbi, ordförande för Fastighetsklubben, tycker också att det är bra att Fastighets och Almega har kommit överens om ett nytt avtal.
– Alla var beredda att strejka, men det är bättre att de kom överens. Jag är dock besviken på att specialserviceavtalet får mindre löneökningar i kronor än avtalen i fastighetsbranschen. Det handlar inte om mycket pengar men det är ändå inte bra. Vi har ett tungt arbete, ändå får vi lägre löneökningar, säger Radhouane Tebourbi.

”Jag hade förväntat mig mer”, säger Tommy Åsander, sanera på Corvara i Borlänge. Foto: Thomas Fahlander

Saneraren Tommy Åsander på Corvara i Borlänge har haft det stressigt och inte hunnit läsa vad avtalet innebär. Men han tycker att löneökningarna låter lägre än under de två senaste åren.
– Jag hade förväntat mig mer. Att tilläggen för till exempel övertid och ob höjs är bra, men vi som inte jobbar mycket övertid och mest dagtid får inte nytta av de höjda tilläggen, säger Tommy Åsander.

Henrik-Norberg-120x170[1]Henrik Norberg på Corvara i Luleå jobbar mest med asbestsanering. Han är i stället nöjd med löneökningarna och att avtalet är treårigt.
– Men kan drömma stort men man måste vara realistisk. Jag som jobbar ganska mycket övertid tycker att det är bra att övertidsersättningen kommer att öka. Att löneökningen blir högre i kronor för varje år är jag särskild nöjd med, säger han.
Löneutrymmet är 550 kronor i år, 588 kronor nästa år och 600 kronor 2019.

Även kollegan Thomas Nilsson gillar det nya avtalet.
– Det är bra att att löneutrymmet stegras under de kommande tre åren, säger han.
Fastighets har fått igenom sitt krav på en ledig dag som kompensation för nationaldagen när den infaller under ett veckoslut. I det gamla avtalet har de anställda en arbetstidsförkortning på två timmar och 15 minuter per år som en kompensation för de år som nationaldagen inte infaller en vardag.
– Jättebra, tycker jag. Den nya regeln är klart mycket bättre, säger Thomas Nilsson.

Du är nöjd med avtalet, men saknar du något?
– Jag hade hoppats på en reglering om hyvling. Hyvling är inte vanligt förekommande i den här branschen men det kan vara bra att stämma i bäcken så att företagen inte kan börja hyvla även i saneringsbranschen, säger Thomas Nilsson.
Hyvling är när arbetsgivare minskar arbetstiden för flera anställda vid neddragningar och inte följer turordningen enligt lagen om anställningsskydd.

Läs mer om det nya avtalet i Strejk för specialstädare ställs in – avtal klart