MKB i Malmö säljer 1 600 lägenheter till ett nytt bolag. Tolv anställda på MKB ska till den 1 juni lämna besked om de vill gå över till Rosengård Fastighets AB.

Fastighetsbolagen Balder, Heimstaden, MKB och Victoria Park har bildat ett gemensamt bolag. Rosengård Fastighets AB ska bygga nytt men har också köpt fastigheter med drygt 1 600 lägenheter av MKB. Tillträdet sker den 1 september.
Tolv MKB-anställda, de flesta husvärdar och fastighetsskötare, som jobbar med de berörda fastigheterna har fått ett anställningserbjudande av det nya bolaget. De ska lämna besked till den 1 juni om de vill vara kvar på MKB.

Fastighetsskötaren Ingvar Tynell har ännu inte bestämt sig, Husvärden Corina Mate vet att hon vill vara kvar på MKB. Foto: Emil Malmborg

En av dem är fastighetsskötaren Ingvar Tynell, 60, som jobbat på MKB i 37 år. Han har ännu inte bestämt sig.
– Jag tror att det nya bolaget kommer att ha betydligt mer vinstfokusering. Jag trivs bättre att jobba med kunden i fokus, så som det är i ett kommunalt bolag, säger han.
Fastigheterna ska skötas i egen regi, men det är ännu inte bestämt hur det ska organiseras.
– Jag har ingen ambition att göra dramatiska förändringar. Det mest troliga är att vi har kvar husvärdar och fastighetsskötare. MKB:s anställda har väldigt mycket kunskap och kompetens, säger Petra Sörling, tillträdande vd för Rosengård Fastighets.

De som börjar på det nya bolaget får ha kvar sina anställningsvillkor eftersom det handlar om övergång av verksamhet. De får också ta med sig sin anställningstid.
– För oss i facket har det varit viktigt att det här inte ska leda till övertalighet om flera väljer att vara kvar på MKB. Enligt företaget är det inte aktuellt, säger Fastighets klubbordförande, Jan Jörlund.

Rosengård Fastighets AB ska förverkliga Culture Casbah. Det är ett stadsutvecklingsprojekt med målet att utveckla bostadsområdet Rosengård till en trygg och eftertraktad del av Malmö. Bolaget ska bygga ett höghus med cirka 200 bostäder och 30 affärslokaler.