Det var i förrgår som Fastighets och arbetsgivarorganisationen Almega accepterade medlarnas bud på specialserviceavtalet. I och med det avblåstes de stridsåtgärder med bland annat strejk på fordonsindustrin och kärnkraftverket Ringhals som skulle trätt i kraft i dag.

Båda parterna var nöjda med uppgörelsen som ger löneökningar på 550 kronor första året, 588 kronor det andra året och 600 kronor det tredje året. Lägstalönerna höjs med samma summa och övriga ersättningar med 2,1 procent 2017 samt 2,2 procent under 2018 och 2019.

Fastighets anser att avtalet ligger i linje med LO-samordningen och har räknat fram att värdet på avtalet är över 6,5 procent. Almega hävdar däremot att avtalet är värt exakt 6,5 procent. Båda parter tycker att man håller sig till industrins märke. Fastighets ser, i likhet med andra LO-förbund, på industrins märke som att det innehåller löneökningar på 6,5 procent plus en låglönesatsning. Almega anser att alla kostnader för arbetsgivarna ska rymmas inom 6,5 procent.
– Det totala värdet på avtalet är 6,69 procent, så låglönesatsningen gör att vi hamnar över 6,5 procent. Låglönesatsningen bidrar med ungefär en femtiolapp på specialserviceavtalet, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig och tredje ordförande i Fastighets.
– Det stämmer inte. Det är korrekt att löneökningarna enligt våra beräkningar med LO:s insamlingsmodell blir över 6,5 procent. Det handlar om hundradelar, men vi ser att det är ett värde på 0,18 procent på det här avtalsområdet. Men eftersom vi gjort förändringar i tillägget för särskilda arbetsförhållanden ryms de totala kostnaderna inom märket på 6,5 procent, säger Almega Tjänsteförbundens förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Tillägget för särskilda arbetsförhållanden har hittills utgått med 6 kronor per timme enligt fem punkter. Tillägget har bland annat delats ut för arbete i trånga utrymmen, i påfrestande miljöer där särskilt betungande skyddsutrustningar krävs och vid arbete på traverser över 7 meter. Nu har avtalet ändrats till att innehålla färre punkter och ökas till 9 kronor per timme.
Fastighets anser att förändringarna inte innebär några försämringar för medlemmarna.
– Almega ville första ta bort hela tillägget. Då riskerade vi att tappa tillägget för arbete på kärnkraftverk. De tre punkter som slutligen togs bort uppfattar vi som obsoleta, till exempel tillägg för att gå på travers. De är gammeldags utifrån dagens syn på arbetsmiljö. Nu arbetar vi för att förebygga risker i stället för att betala för att jobba på ett farligt sätt, säger Jari Visshed.
Almega å sin sida ser besparingar på det ändrade tillägget.
– Det handlar om förenklingar och begränsningar av regelverket som innebär minskade kostnader. Det kommer att bli mindre administration för arbetsgivarna, säger Almega Tjänsteförbundens förbundsdirektör Stefan Koskinen.

Om det, som du säger, handlar om hundradelar i hur ni och facket räknar på avtalet – hur kunde det då vara så nära att bli en stor strejk?
– Det viktiga är vilken princip man sätter. Vi har en rad kommande avtal där lönekostnaderna med LO:s insamlingsmodell skulle bli 7,5 och 8,1 procent. Om det slår igenom lämnar vi den industrimodell som gett samtliga löntagare reallöneökningar under många år, säger Stefan Koskinen på Almega.
Han nämner avtal inom hemservice och nöjesparker som exempel på avtal där lönekraven kan bli höga för arbetsgivarsidan. Och menar att facken måste vara beredda på en motvaluta för att få hem låglönesatsningar.

För Fastighets del är det ju många inom städning och på Samhallavtalet som har låga löner. Hur ser du på de förhandlingarna?
– Det kommer att bli besvärliga förhandlingar. Det kommer att handla om vi ska fortsätta ha den modell som vi haft sedan 1997 eller om vi ska ha något annat. Jag tror att LO inte tänkt igenom sin modell ordentligt, för jag tror inte att de egentligen vill överge industrimodellen.

Det finns ju de som säger att det är ni på Almega som riskerar industrimodellen?
– Det har ju sagts allt möjligt i stridens hetta, att Anna-Karin Hatt är Sveriges farligaste kvinna och så vidare. Men vi har hela Svenskt Näringsliv till stöd, säger Stefan Koskinen.

Fastighets har sammanlagt nio kollektivavtal med Almega. Närmast kommer de att förhandla om serviceentreprenadavtalet, det stora avtalet för städare. I höst löper Samhallavtalet och fönsterputsavtalet ut.

Hur kommer resultatet av specialserviceavtalet påverka möjligheterna att träffa bra uppgörelser på kommande avtal på till exempel serviceentreprenad och Samhall?
– Vi ser det som att det kommer underlätta de fortsatta förhandlingarna med Almega eftersom vi med både vårt fastighet- och specialserviceavtal har fått ett genombrott för industrinormeringen med en låglönesatsning i själva förhandlingarna. Även om Almega efteråt fortsatt sitter fast i sin retorik, säger Jari Visshed.