Nu får deltidsarbetslösa fler dagar med ersättning från arbetslöshetskassan. Från och med i dag är 75-dagarsgränsen borta.

Regeringen och Vänsterpartiet har drivit igenom frågan och från i dag, måndag, gäller nya a-kasseregler för deltidsarbetslösa.
– Det är helt galet att det har lönat sig bättre för en individ att vara heltidsarbetslös, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till tidningen Arbetet.

Heltidsarbetslösa har rätt till 300 dagar med ersättning från a-kassan. Deltidsarbetslösa har däremot kunnat få ersättning under som mest 75 dagar. För vissa har det inneburit att det inte varit värt att arbeta deltid.

De nya reglerna ger rätt till ersättning för deltidsarbetande under max 60 veckor. Förenklat innebär det att den som är arbetslös på halvtid nu får ersättning under dubbelt så lång tid som tidigare.

Totalt sett berörs omkring 50 000 personer i Sverige av de nya reglerna men det finns inga uppgifter om hur många av dem som tillhör Fastighets a-kassa.
Hittills är det få som har hört av sig med frågor om regeländringarna.
– Vi har inte fått mycket frågor än utan förväntar oss att det ska komma i samband med att personer söker ersättning för vecka 20, säger kassans försäkringsansvariga Emilia Yggmark.
Det är först på utbetalningsspecifikationer som gäller den här veckan, vecka 20, som förändringarna kommer att synas för den som arbetar deltid.