Fastighets bytte avtalsyrkanden med arbetsgivarorganisationen Pacta i slutet av mars. Fortfarande finns inget avtal klart och nu tar Fastighets nästa steg och lägger ett varsel om blockad och strejk.
– Vi strävar efter konkurrensneutralitet i fastighetsbranschen. Med Fastigo och Almega fastighetsarbetsgivarna har vi träffat avtal där lägstalönerna har ökat med samma summa som utgående lön, därför vill vi ha det här med, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

Pacta vill att ingångslönerna ska höjas med en procentsats. Fastighets vill å andra sidan att det ska höjas i krontal och med samma nivå som i tidigare klara avtal på fastighetssidan.

Varslet om strejk omfattar sju arbetsplatser på olika orter i landet och träder i kraft torsdagen den 1 juni klockan 06.00 om inte parterna har kommit överens innan det. Från och med då gäller även övertids-, mertids- och nyanställningsblockad på hela avtalsområdet.
– Vi har fortsatt kontakt med varandra i syfte att undvika att konflikt bryter ut, säger Jari Visshed.

Fastighets var i konflikt med Pacta även under avtalsrörelsen år 2013. Då blev det strejk på fem bostadsbolag. En av de frågor som parterna inte kunde enas om då var hur stor del av löneutrymmet som skulle fördelas individuellt.

Läs mer:
Fastighets kräver bättre ersättning vid övertid
”Konfliktåtgärderna avgjorde”
”Alla måste garanteras en viss löneökning varje år”
Så var det 2013: Fastighets varslar om strejk

Vilka omfattas av varslet:

  • Allt arbete på AB Bostäder i Borås.
  • Allt arbete på MKB i Malmö.
  • Snickare, elektriker, hantverkare, VVS- och vitvarugrupp på Vätterhem i Jönköping.
  • Alla som arbetar på avtalsområdet på företagshotellet Park 124 och är anställda av Karlstads bostads AB, KBAB.
  • Reparatörer, hantverkare samt inre skötsel på avtalsområdet på Telgebostäder.
  • Reparatörer, tekniker på Växjöbostäder.
  • Reparatörer och drifttekniker på Kristianstadsbyggen.