Malin Gäldin och Mia Åhrman är städare
 på Coor och jobbar
 på stålkoncernen Sandvik i Sandviken.

Sandvik har ett av Sveriges största industriområden, i Sandvikens centrum med cirka 6 000 anställda. Här tillverkas bland annat rör för olje- och gasindustrin och band som ska bli rakblad.
Carina Bisevac, en av Coors fyrtiotal städare, går med sin städvagn i kallvalsverket mellan arbetsstationer där Sandviksanställda synar bandrullar av stål. Det brummar om maskinerna och tryckarna som transporterar stålband till och från arbetsplatserna.
Carina Bisevac är på väg till ett av fikarummen för att torka av borden och diskbänken, tömma papperskorgen och moppa golvet.
Inne i fikarummet är det tyst.
– Oljan runt maskinerna följer med skorna in här och fastnar ofta på golvet. Jag måste ta i hårt med moppen, säger hon.

Bosse Östblom, Emil Östblom, Alexander Steiner och Dan Hedin tillhör Coors yttre miljögrupp.

Facility Management, FM, innebär att Coor erbjuder flera tjänster till Sandvik så att Sandvik kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Det handlar bland annat om städning, underhåll av fastigheter, skötsel av utemiljö och bemanning av receptioner.
Att Coor har ett FM-uppdrag märker Carina Bisevac inte mycket av.
– Jag träffar mest städare och har nästan ingen kontakt med de övriga på Coor, säger hon innan hon styr städvagnen mot några toaletter en bit bort.

Jessica Högberg och Urban Rääf arbetar med fastighetsservice.

Företagets största grupp med ett sextiotal anställda är inom fastighetsservice. De sköter underhåll av byggnader och områdets utemiljö. Urban Rääf har hand om områdets ventilationsaggregat. Han är på sin tillsynsrunda för att gå igenom ett till- och frånluftsaggregat med värmeväxlare.
– Allt ser bra ut. Vi har nyligen bytt ut filtren i fläktarna så det behöver inte göras på ett bra tag, säger han.
Urban Rääf tänker inte så mycket på att han jobbar på ett FM-bolag.
– Vi har många fler yrkesgrupper och det är väl det som gör jobbet lite speciellt. Men de olika avdelningarna inom Coor har inte så mycket med varandra att göra, säger han.

Bosse Östblom i utemiljögruppen är på väg att kontrollera vattennivån i en kylvattendamm intill Storsjön. Dammen är spillvatten och dagvatten från industriområdet.
– Det är viktigt att dammen inte svämmar över och blandas med sjövatten, säger han och kör fram till en av brunnarna.
Han sänker ned ett lod, som är anslutet till ett måttband, i brunnen. Lodet piper till när det når vatten och Bosse kan på måttbandet se att vattnet ligger på en normal nivå.
Bosse Östblom har jobbat på Coor i cirka sex år, men Sandvik har varit hans arbetsplats i tio år.
– Jag arbetade åt den trädgårdsfirma som skötte utemiljön innan Coor tog över. Nu har vi så mycket mer än skötsel av grönytor, vilket gör att arbetsuppgifterna är mycket varierande. Det är bara positivt, säger han.

Dan Hedin och Emil Östblom tillhör yttre miljögruppen.

Carina Bisevac, Urban Rääf och Bosse Östblom är medlemmar i Fastighets. De på Coor som sköter receptionerna är tjänstemän och tillhör Unionen. En av dem är Anita Nilsson, som arbetar i receptionen på huvudkontoret för SMT, Sandvik Materials Technology, på Storgatan utanför industriområdet.
– Jag har ett väldigt roligt jobb, allt från teknisk support i konferensrummen till att ta emot besökare. Jag har många bollar i luften och saknar inte andra arbetsuppgifter, säger hon.
Jobbet i receptionen ingår i Coors avdelning för arbetsplatsservice tillsammans med telefonväxel, posthantering och vaktmästeri.

Några som gärna vill ha mer variation i sina arbetsuppgifter är de städare som vi pratat med. Carina Bisevac har tagit en paus och fått sällskap även av kollegerna Mia Åhrman och Malin Gälldin, gruppledare. Att vid sidan om städning ha andra uppdrag är ingen främmande tanke för dem.
– För inte så länge sedan var det på tal att vi städare skulle börja med enklare reparationer, till exempel att skruva åt lösa handtag och byta glödlampor. Men det blev inget av det då, säger Mia Åhrman.
– Att sköta Sandviks internpost skulle jag vilja prova på. Jag har nämnt det när jag haft utvecklingssamtal, men jag har aldrig sökt en sådan tjänst, säger Carina Bisevac.
Enligt Malin Gälldin har en städare nyligen fått en säsongsanställning i utemiljögruppen och några har testat att sköta den interna posthanteringen åt Sandvik. Det händer också att städare får hoppa in när det fattas folk i telefonväxeln.

Toby Joseph från IT-avdelningen stannar till vid receptionen där Eva Larsson arbetar.

Enligt en branschrapport från arbetsgivarorganisationen Almega FM-företagen kommer efterfrågan på multikompetens att öka i framtiden. Det är framför allt hos de större FM-bolagen som möjligheterna till tjänster med flera arbetsuppgifter finns. De tre städarna tycker att det låter som en intressant utveckling.
– Att ge mer service åt kunden skulle göra jobbet ännu roligare, lite som en nytändning i jobbet, säger Mia Åhrman.
Per Stinessen på Coor ansvarar för FM-kontraktet på Sandvik.
– Det finns ingen anledning att inte kunna ha med ett par skruvmejslar och lampor i städvagnen. Vi ser ständigt över möjligheterna att bredda arbetsuppgifterna inom städ. På några andra ställen fyller våra lokalvårdare på kaffeautomater och tar hand om fruktkorgarna som bisyssla i sina tjänster, säger han.

Rapporten om FM-branschen ger en positiv bild av FM-bolagens framtid. För Fastighets är den fackliga utmaningen att med hjälp av FM- tjänster öka antalet heltidsjobb och få bättre arbetsmiljö.
– Om arbetsgivare börjar med blandtjänster i större utsträckning skulle det kunna innebära större chanser till heltidsjobb för städare. De mer varierande arbetsuppgifterna kan ge städarna bättre arbetsmiljö, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.
Att den typen av tjänster är få beror enligt Ewa Edström delvis på att arbetsgivare inte vet vilket kollektivavtal som ska tillämpas. Frågan om ett gemensamt avtal för verksamheter inom olika områden har diskuterats. Men det finns ännu inget förslag som både fack och arbetsgivare kan acceptera.

Detta är FM-tjänster

Flera tjänster erbjuds
Facility Management, FM, började användas i Sverige i början av 1990-talet som ett begrepp för fastighetsrelaterade stödtjänster. I dag finns det ett fyrtiotal FM-bolag som var och en erbjuder tre tjänster eller fler till sina kunder, enligt branschens nätverk IFMA. Bland de största bolagen finns Coor, ISS, Sodexo, Compass Group och Miab/NCA.
I en branschrapport från Almega FM-företagen uppskattas närmare 300 000 personer arbeta med FM-tjänster. Den största gruppen, cirka 40 procent av de anställda, jobbar med städning, fastighetsskötsel och receptionstjänster.
Fram till 2025 beräknas FM-bolagen behöva nyanställa 30 000 personer.

4 200 anställda i Sverige
Coor Service Management har cirka 4 200 anställda i Sverige. Majoriteten av de anställda jobbar med FM-tjänster. Den största gruppen är lokalvårdare.
På Coor i Sandviken tillämpas flera kollektivavtal: serviceentreprenadavtalet (städarna), fastighetsavtalet med Almega Fastighetsarbetsgivare (fastighetsservice) och ett kollektivavtal med Unionen (tjänstemän inom arbetsplatsservice).

Många produkter
Sandvik är en global industrikoncern med runt 43 000 medarbetare. I Sandviken jobbar cirka 6 000 personer varav 600 med forskning och utveckling.
Sandvik tillverkar bland annat rör för olje- och gasindustrin, band som ska bli rakblad och tråd som till exempel ska bli hörselimplantat.