”Alla som arbetar i Sverige ska ha en arbetsmiljö som gör det möjligt att arbeta heltid och ett helt arbetsliv.” Det skriver Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i en debattartikel i Dagens nyheter i dag.

De nämner att arbetssituationen i många kvinnodominerade yrken är så pressad att många inte orkar med sitt arbete.

Utredningen ska fokusera på, och ge förslag, inom flera olika områden. Ett är stopp för hyvling, en fråga som är aktuell för Fastighets och flera andra fackförbund. Socialdemokraterna beslutade på sin kongress i april att arbeta för att förhindra hyvling lagvägen. Utredaren får nu i uppdrag att titta på hur anställningstryggheten kan stärkas när arbetsgivaren vill minska antalet timmar på anställningskontraktet.

Andra punkter handlar om att göra heltid till norm, medan deltid ska vara frivilligt, och att titta på om det behövs stärkt anställningstrygghet vid sms-anställningar.
– Utredningen ska utgå från individen, inte från arbetsgivaren. Och det handlar om att båda öka flexibiliteten och tryggheten. Några har en trygghet på arbetsmarknaden men behöver möjlighet som de saknar i dag att ställa om. Andra saknar tryggheten och vill inget hellre än att ha ett fast jobb och heltid, säger Ylva Johansson till tidningen Arbetet.

Utredningen ska också titta på anställningsavtal som motsvarar den faktiska arbetstiden, reglering av arbetstidsbanker och möjligheter till ett så kallat alterneringsår för omskolning och personlig utveckling.