Överenskommelsen mellan Fastighets och Pacta, för anställda i kommunala fastighetsbolag, följer samma nivå som övriga fastighetsavtal. Lönesummorna som går in i potten är 590 kronor det här året, 570 kronor 2018 och 610 kronor år 2019.

En av dem som förhandlade för Fastighets var Timo Närhi från MKB i Malmö.
– Jag är glad att det blev ett avtal klart och att summorna blev i nivå med LO-samordningen och andra avtal, säger han och fortsätter:
– Nackdelen är att Pacta ligger lite lägre än övriga fastighetsavtal när det gäller lägstalönen och nu halkar vi efter ytterligare lite, men det ligger så pass nära ändå att det inte kommer att göra stor skillnad.

Det som Fastighets och Pacta från början inte kunde enas om, och som fick Fastighets att varsla om strejk, var nivån på lägstalönerna. De kommer att från och med 1 januari nästa år att höjas till 21 153 kronor, 21 723 i januari 2019 och 22 300 kronor år 2020.
Sista året blir höjningen 33 kronor mindre än vad Fastighets krävde, men i utbyte har det blivit ändringar i allmänna villkor som enligt förbundsordförande Magnus Pettersson väger upp. Några exempel är möjlighet att gå akut till tandläkaren på arbetstid och en försäkringslösning där arbetsgivaren betalar sjuklön i 120 dagar för den som blir av med sjukpenningen.

Snickaren Evert Bischof från AB Kristianstadsbyggen är en av dem som skulle ha omfattats av strejken om parterna inte hade kommit överens innan torsdag den här veckan.
– Jag tycker att det är bra att det blev ett avtal. Vi ligger rätt bra till i lön här men det är självklart att vi ska hjälpa varandra för att alla ska få det lika bra. Men man ska inte utnyttja strejkrätten om det inte behövs, säger han.

Även kollegan Mikael Tingström, som är klubbordförande på Kristianstadsbyggen, tycker att är bra att det blev ett avtal och är nöjd med resultatet.
– Det handlar om att ge och ta, det blir en bedömning om vad som är rimligt. Jag förhandlar lokalt här med företaget och jag vet att det inte är så lätt alltid, säger han.
På Kristianstadsbyggen har de beredskap var åttonde vecka men de har ett lokalt avtal för ersättningarna. Mikael Tingström tror dock att de kan omfattas av skrivningen om när förhöjd beredskapsersättning ska betalas ut.

Han påpekar att det är viktigt att vara tydlig med att summorna som står i det centrala avtalet inte är garanterade för varje individ. Nu väntar lokala förhandlingar om hur potten ska fördelas.
– Vi har individuella löner och vi ska i gång och löneförhandla nu. På det viset är det bra att det blev ett treårigt avtal så att vi nästa år bara behöver löneförhandla lokalt, säger Mikael Tingström.

Så blev avtalet

  • Treårigt avtal med löneökningar till potten på 590 kronor i år, 570 kronor 2018 och 610 kronor 2019. Alla är garanterade minst halva summan.
  • Lägstalönerna blir 21 153 kronor från 1 januari 2018, 21 723 i januari år 2019 och 22 300 kronor år 2020.
  • Andra ersättningar höjs med 6,5 procent under avtalsperioden.
  • Höjd beredskapsersättning betalas ut redan efter 130 timmar, i stället för tidigare 150.
  • Ändrad försäkringslösning. Arbetsgivaren betalar sjuklön i 120 dagar för den som blir av med sjukpenningen.
  • Akuta tandvårdsbesök och läkarbesök för göras på arbetstid.

Läs mer:
Ännu ett fastighetsavtal klart – ingen strejk på Pacta
Inför strejkhotet på Pacta: ”Folk är motiverade”
Strejkvarsel mot Pacta