I dag, onsdag, har Fastighets lämnat över sina krav för avtalet med Folkets hus och parker. Kraven är i stort sett samma som för andra avtal på fastighetssidan.

Foto: Patrick Degerman


Utöver lönekraven utifrån LO-samordningen finns bland annat krav på erfarenhetstillägg, att den som jobbat minst två år ska ligga på en viss nivå över nyanställningslönen. Ett krav är rätt till tjänstledighet för att prova annat arbete och ett annat att den som haft beredskap sju dagar i sträck ska få ytterligare fyra timmar ledigt i samband med följande veckovila.

Det här avtalet förhandlas tillsammans med Hotell- och restaurangfacket, HRF. Trots att avtalet gick ut sista mars har kraven överlämnats först nu och den första förhandlingsträffen är inbokad först i mitten av juni. Den främsta anledningen är att man velat vänta in att andra större avtal, som det mellan HRF och arbetsgivarorganisationen Visita, skulle bli klara.


Innebär det att det nu kommer gå snabbt att förhandla fram det här avtalet?
– Det är svårt att svara på, vi har hittills bara träffats och bytt yrkanden. Det är först när förhandlingarna börjar på riktigt som vi får veta om det blir lätt eller svårt att komma överens, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig för Fastighets och fortsätter:
– Vi har en del avtal på plats nu där vi har fått i genom LO-samordningen och det blir en fingervisning även för det här avtalet, säger Joakim Oscarsson.

Fastighets har drygt 100 medlemmar inom avtalsområdet och de jobbar främst som fastighetsskötare och städare. Övriga, majoriteten på avtalet, tillhör Hotell- och restaurangfacket.