De andra i styrelsen är företagsledare, arbetsledare, utbildningskonsulter och företrädare för tillverkare av städprodukter. Vilket mandat är du vald på?
– Jag vet inte om jag är vald på något särskilt mandat. Jag blev uppringd av valberedningen som vill ta vara på mina kunskaper om arbetet för en vit städbransch. Den här organisationen består av en blandning av människor. Jag gör ingen hemlighet av mitt fackliga engagemang. Jag ser inga motsättningar med den fackliga ideologin och den här organisationen.

Vad kan du tillföra i styrelsen?
– I styrelsen har jag fått ansvaret för frågorna om vit städbransch, vilket passar mig utmärkt. Det är för tidigt att säga hur jag ska jobba med det. Men jag har redan pratat om att införa mer dagstädning är ett bra sätt att motverka svart arbetskraft.

Varför behövs organisationen?
– Den vill bland annat höja statusen för städyrket och jobbar för en vit bransch. Jag välkomnar alla som vill jobba för en bättre bransch så att städarna kan få bättre villkor. Man ska komma ihåg att bland medlemmarna finns inte bara representanter för städbolag utan också allt från tillverkare av städmaskiner till städare.

Städbranschen Sverige har ändrat sina medlemsvillkor. Kravet på kollektivavtal för att bli medlem finns fortfarande inte med. Hur ser du på det?
– Beslutet blev att företagen ska uppge vilka kollektivavtal de har tecknat eller vilka kollektivavtal de följer. Företagen ska också kunna styrka sina uppgifter. Det innebär att företagen ska ha kollektivavtalsliknande villkor vilket är en förbättring. Städbranschen Sverige har ännu inte kommit så långt att den kan kräva kollektivavtal av sina medlemmar. Men på årsmötet pratade flera medlemmar för kravet.

Städbranschen Sverige

Städbranschen Sverige bildades 2013 sedan Sveriges rengöringstekniska förbund, SRTF, och Svenska Golvrådet beslutade att gå ihop.