Försäkringskassan har i dag publicerat siffror över nystartade sjukrivningar under 2016. Nystartade sjukfall är när anställda varit borta från jobbet mer än 14 dagar. Sjukfallen har minskat i 14 av 18 branscher mellan åren 2015 och 2016, däribland ”fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor” där fastighetsskötare och städare ingår.
Gruvindustrin och byggbranschen är exempel på branscher där antalet nya sjukskrivna ökat.

Siffrorna visar att den totala minskningen av antalet nya sjukfall förra året främst gäller dem som är borta från jobbet på grund av sjukdomar i muskler och skelett eller på grund av skador. Psykiska diagnoser har däremot ökat.
Så ser det också ut för dem som jobbar med fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor.

Även om antalet nystartade sjukfall har minskat är de som är sjukskrivna hemma längre, sett till hela arbetsmarknaden.
Det gäller dock inte näringsgrenen för Fastighets yrkesgrupper städare och fastighetsskötare där antalet i stället minskat lite.

Läs mer om Försäkringskassans statistik.