Arbetsmiljöverket rapporterar årligen om nyanmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar.
Anmälda arbetsolyckor, som ledde till sjukfrånvaro, ökade på hela arbetsmarknaden under 2016 jämfört med året innan. Samma trend syns bland städare och fastighetsskötare. Mest ökade olyckorna på grund av tunga lyft och fallolyckor.
Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets med ansvar för arbetsmiljöfrågor, är överraskad av det ökade antalet av anmälda arbetsolyckor.
– Jag hade inte förväntat mig det. Jag har uppfattat en viss håglöshet, att man som anställd tycker att det inte är någon mening att anmäla. Jag tycker att det är bra att fler gör anmälan, säger han.

Samtidigt visar rapporten att nyanmälda arbetssjukdomar minskade under förra året, både på hela arbetsmarknaden och bland städare och fastighetsskötare. Men arbetssjukdomar som beror på organisatoriska och sociala problem på jobbet fortsätter att öka bland kvinnor. Arbetsrelaterad stress är den vanligaste orsaken till anmäld arbetssjukdom bland kvinnor. Den beror ofta på för mycket arbete, för hög arbetstakt och problem i relationerna på arbetsplatsen.

Fotnot: Arbetsskador är ett samlingsnamn för arbetssjukdom, smitta, färdolycksfall och olycksfall i arbetet. En arbetssjukdom ska ha orsakats av skadlig inverkan i arbetet, exempelvis tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar.

Läs mer om Arbetsmiljöverkets rapport.