Fastighets har avtalet för Samhall tillsammans med Kommunal, IF Metall, Handels, Seko, Hotell-och restaurangfacket och GS. Fackförbunden ställer gemensamma krav i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.
– Våra yrkanden har sikte på förbättringar, det handlar bland annat om att minsta arbetstid per dag ska vara fem timmar. I dag finns det de som är inne och jobbar bara ett par timmar på lördagen och då blir hela helgen förstörd, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.

Facken vill också att det ska bli tydligare vilka regler som gäller för det som kallas lätthelgdagar, röda dagar som infaller måndag-fredag.
– Sedan behöver vi fortsätta arbetet när det gäller arbetsgrupp för till exempel lönesystem, säger Joakim Oscarsson.
Ett arbete för att se över nuvarande lönesystem pågår sedan förra året.

Förra året var avtalet för utvecklingsanställningar en svår fråga i avtalsförhandlingarna.
– Vi fick med en hel del förändringar i det avtalet då, men i år har vi inga direkta yrkanden på det avtalet utöver höjda löner, säger han.
Förändringarna förra året gällde bland annat regler om att utvecklingsanställningarna ska rikta sig till unga med funktionshinder.

Joakim Oscarsson berättar att de också har fått ta emot arbetsgivaren Almegas krav men att de inte är offentliga. Han säger dock att kraven har stora likheter med förra året. Då ville arbetsgivaren bland annat ge lägre löneökningar och att tillägget för obekväm arbetstid skulle frysas.

En träff mellan parterna sker nästa vecka. Därefter drar förhandlingarna i gång på riktigt i augusti och fortsätter in i september. Avtalet går ut först den 30 september.

De förhandlar för Fastighets

Avtalsombudsman Joakim Oscarsson deltar i LO:s lilla förhandlingsdelegation. Utöver honom finns flera representanter från Fastighets i den stora delegationen:
Mohammad Kazam Malaki från region Syd, Renée Lok och Urban Forsberg från region Nord, Annica Falk från region Väst, Eshagh Najmeddin från region Ost och Majlen Holmquist från region Tvärs.