Hur skulle du beskriva dig själv?
– Jag är 55 år och bor i Haparanda. Jag har arbetat med många olika saker på Samhall under mina 27 år på företaget. Nu jobbar jag halvtid som driftledare och halvtid fackligt. Jag är ordförande för Fastighetsklubben på Samhall och ordförande för Haparanda-avdelningen. Jag har alltid trivts med att hjälpa de svaga i samhället.

Vad vill du tillföra i förbundsstyrelsen?
– Jag har ett bra kontaktnät på olika typer av arbetsplatser i norra delen av landet. Jag är mycket på Samhallarbetsplatser i Norrbotten och Västerbotten för att bland annat värva medlemmar till Fastighets. Många på Samhall är felorganiserade.

Vilka är de viktigaste frågorna för Fastighets att jobba med?
– Att värva medlemmar är prio ett. Det är ett hårt arbete som tar tid, men det är viktigt att vi fortsätter med det i hela Sverige. Vi behöver vara tydliga med att förklara vad medlemmarna får för pengarna. Vi måste också få mer engagerade klubbar och avdelningar. Vi behöver få tag i fler medlemmar som vill vara fackligt engagerade och se till att de får utbildning för sina uppdrag.

Roger Sandlund har varit personlig ersättare för Lovisa Englund från region Nord. Efter att Lovisa Englund avsagt sig uppdraget har Roger Sandlund tagit platsen som ordinarie i styrelsen fram till nästa förbundsmöte som är i höst.