Förbundet har en ny, skriftlig representationspolicy som bland annat innebär regler för hur och när förbundet kan bjuda på alkohol.
Nu som tidigare kan Fastighets bjuda två öl eller två glas vin i samband med en måltid.
– Så som tidigare har vi en allmänt restriktiv hållning till representation med alkohol. Men vi har stramat åt reglerna. Nu begränsar vi representationen med alkohol till fem tillfällen som vi namnger i policyn, säger Yvonne Nygårds, Fastighets andre förbundsordförande.
De fem är i samband med Fastighets kongress, förbundsmöte, avtalsråd samt under förbundets personaldagar och när förbundet ordnar sommaraktiviteter för personalen.

Det ska vara möjligt att bjuda på alkohol även vid andra tillfällen men då krävs ett särskilt beslut och det kan enbart fattas av den ansvariga för respektive område i förbundsledningen.
Vad kan det handla om för tillfällen?
– Det kan till exempel vara när vi får utländska gäster, säger Yvonne Nygårds.
Tidigare kunde starksprit förekomma i undantagsfall, som i samband med extern representation eller utländska besök. Det är inte längre möjligt. Enligt den nya policyn får inga alkoholhaltiga drycker över 15 procent bjudas varken vid intern eller extern representation.

Flera fackförbund har efter avslöjanden om Kommunals generösa representation sett över sina policies. Till exempel har Kommunal och Transport infört totalstopp för inköp av alkohol för förbundets pengar.
Varför har Fastighets kvar representation med alkohol?
– Vi på Fastighets har inte haft debatt om alkoholpolicyn, men det har flera andra haft. Vi har kongress nästa år så vi får se vad som händer då. Det kan komma in motioner om alkoholpolicyn, säger Yvonne Nygårds.
När IF Metall på sin kongress i maj behandlade motioner om totalstopp för alkohol för förbundets pengar röstade kongressen ner förslaget med motiveringen att IF Metall redan har en restriktiv alkoholpolicy.

Fastighets har också tagit fram riktlinjer för sociala medier för konton som publiceras i Fastighets namn. De handlar bland annat om vad de som använder sociala medier för förbundets räkning ska tänka på. Alla konton på facebook i förbundets namn ska anmälas till förbundsstyrelsen. Det gäller till exempel om en avdelning vill börja med en egen facebooksida. Sidan ska ha minst en administratör som är anställd av regionen.
– Det är viktigt att man tänker till innan man lägger ut ett inlägg på facebook. Detta gäller inte bara våra anställda och förtroendevalda. Många arbetsgivare har koll på vad som händer i sociala medier, och i förhandlingar angående personliga förhållanden är det inte ovanligt att man hänvisar till inlägg på facebook. Medlemmen kan då till exempel skrivit något negativt om företaget, chefen eller en kollega, säger Yvonne Nygårds.