Kraven har varit i princip samma som för övriga avtal på fastighetssidan och resultatet är också nästan helt lika. Lönerna höjs med 580 kronor första året och 600 kronor år två och tre.
– Vi har jobbat för att få till ett avtal som är konkurrensneutralt med övriga fastighetsavtal. Problemet är att snittlönerna är mycket lägre på det här avtalet, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

Avtalet är fem månader längre än övriga fastighetsavtal, varför då?
– Vi har inte sålt ut några villkor, men det var ett sätt för oss att bibehålla konkurrensneutraliteten med de andra fastighetsavtalen. De som går på det här avtalet får samma löneökningar som på andra fastighetsavtal, men vi fick förlänga avtalet för att nå de lönenivåerna. Arbetsgivarsidan ville ha längre period, men vi fick ned det till fem månader.

Vad innebär det för medlemmarna att avtalet är längre?
– Det innebär att medlemmarna på det här avtalet kommer att få sin löneökning 2020 senare än andra. Men hur mycket pengar det kommer att handla om vet vi inte förrän avtalet 2020 är klart, säger Jari Visshed.

Avtalet är drygt tre år långt och kommer att ge en lönesumma till potten på totalt 1 780 kronor. Summan som går till lönepotten kommer att var 580 kronor i år och 600 kronor nästa år och år 2019. Nu väntar lokala löneförhandlingar för att fördela lönerna individuellt. 30 procent av lönesumman kommer att fördelas lika till alla medan 70 procent går in i potten. Det innebär att 174 kronor är en garanterad löneökning för alla det första året.

Det kommer att införas en förtydligande text om semesterersättning och det finns också en ny skrivning som gör att handledartillägg kan utgå vid fler situationer än det gjort tills nu.

Avtalet gäller de arbetsplatser med arbetsgivare som är anslutna till Idea, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. Det kan till exempel vara idrottsföreningar eller sociala och humanitära organisationer. Snittlönerna på avtalsområdet är cirka 22 500 kronor.

Så blev avtalet:

  • Löneökningar på totalt 1 780 kronor fördelat på tre år (41 månader). 580 kronor första året, 600 kronor andra året och 600 kronor sista året.
  • Ersättningar höjs med 2,1 procent första året och 2,2 procent de två kommande åren.
  • Lägstalöner höjs med 580 kronor det första året och 600 kronor de två kommande åren.
  • Paragrafen om handledartillägg öppnas så att det kan utgå vid fler situationer än det gjort tills nu.
  • Det kommer att införas en förtydligande text om semesterersättning.