Fastighets har tillsammans med Hotell- och restaurangfacket enats med arbetsgivarorganisationen KFO om ett nytt treårigt avtal.
– Vi är mycket nöjda med det här avtalet. Att lönepåslaget är lägre än i andra fastighetsavtal beror på att det är lägre snittlöner i det här avtalet, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.

Avtalet innehåller en låglönesatsning och ger en lönesumma på sammanlagt 1 695 kronor. Det blir 555 kronor första året, 565 kronor andra året och 575 kronor sista året.
40 procent är en garanterad löneökning medan 60 procent kan fördelas i lokal förhandling, men enligt Jari Visshed får de flesta hela summan som generellt påslag. Senast den 15 september i år ska de nya lönerna vara klara.

Fereidon Shahnimansouri jobbar på Nya Rågsved Folkets hus i Stockholm.

Fereidon Shahnimansouri jobbar som vaktmästare på Nya Rågsved Folkets hus och kommer bara att hinna få den nya lönen i några månader eftersom han snart går i pension. Han tycker ändå att avtalet verkar bra.
– Det är bra för dem som kommer efter. Det viktiga är att de höjer våra löner och så länge de gör det är jag nöjd, säger han.
Han berättar att de sällan pratar om lön och på arbetsplatsen men att det heller aldrig varit några problem med orättvis fördelning.
– Under de sex år jag har jobbat här har det fungerat bra med arbetsgivaren. Jag trivs jättebra med samarbetet med både föreståndaren och ordförande, säger Fereidon Shahnimansouri.

Till skillnad från i Fastighets tidigare avtal finns här en skrivning om hyvling som är samma som HRF har i andra avtal. Enligt skrivningen får omregleringar inte göras från en dag till en annan, först gäller omställningstid motsvarande uppsägningstiden, förklarar Jari Visshed.
På övriga avtal har Fastighets inte velat ha den skrivningen – varför är det okej här?
– Det här var en viktig fråga för HRF. Vi kunde gå med på det eftersom vi inte behövde betala för hyvlingen och får full ökning på lägstalönerna, säger Jari Visshed och fortsätter:
– Det har inte förekommit hyvling på Folkets hus och vi tror inte att det kommer att förekomma heller.

Hans-Erik Stierna, förhandlare och rådgivare på KFO, har ingen kommentar om just den skrivningen men är nöjd med avtalet som helhet.
– Vi är överens och nöjda med uppgörelsen. Den håller sig i enlighet med avtal som har träffats på den här delen av svensk arbetsmarknad, säger han.

Fastighets har ett drygt 100-tal medlemmar inom avtalsområdet och de jobbar främst som fastighetsskötare och städare. Övriga, majoriteten på avtalet, tillhör Hotell- och restaurangfacket.

Läs mer:
Folkets hus – nästa avtal att omförhandla
1780 kronor till fastighetsskötare

Så blev avtalet:

  • Löneökningar på totalt 1 695 kronor fördelat på tre år. 555 kronor första året, 565 kronor andra året och 575 kronor sista året. 40 procent är generell löneökning till alla medan 60 procent fördelas individuellt.
  • Ersättningar höjs med 2,2 procent första och andra året och 2,1 procent det sista året.
  • Lägstalöner höjs med samma krontal som övriga löner.
  • Skrivning om att neddragning vid omorganisation, så kallad hyvling, inte kan göras från en dag till en annan. Först gäller omställningstid motsvarande uppsägningstiden.