1994 var 77 procent av de yngsta arbetarna med i facket. Nu ligger den siffran på 38 procent. Det visar rapporten Facklig anslutning år 2017 som LO tagit fram.

I mitten av 1990-talet var den fackliga anslutningen som högst i alla åldrar. 1995 var 85 procent av alla anställda med i facket, för arbetare var siffran 88 procent. Anslutningsgraden har minskat generellt sedan dess och enligt årets rapport är 63 procent av arbetarna fackligt anslutna. Mest har antalet minskat bland de yngsta i åldersgruppen 16-24 år.

För att höja den fackliga aktiviteten bland unga har Fastighets nyligen utsett Emil Isenheim från avdelning Uddevalla till ungdomssamordnare. Förbundet har också skapat ett nytt verksamhetsområde kallat ungdom och jämlikhet för att sätta fokus på de områdena. Redan ny syns en positiv utveckling enligt förbundsordförande Magnus Pettersson.
– Vi upplever inte det raset bland unga medlemmar som rapporten pekar på. Tvärtom var 27 procent av de nya medlemmarna 2016 under 30 år. Så våra siffror pekar i en annan riktning, säger Magnus Pettersson.

Organisationsgraden är olika för olika yrkesgrupper inom förbundet. Bland städarna är den under 45 procent medan den bland fastighetsskötarna är runt 70 procent.
– Vi jobbar aktivt med att värva fler medlemmar och har anställt nya organiseringsombudsmän som ytterligare ska sätta fart på värvningen. Jag tycker att vi har bra förutsättningar för att öka anslutningsgraden, säger Magnus Pettersson.