Emil Isenheim är en av nio fackligt aktiva unga som har fått stipendium av LO för att studera vid Nordiska folkhögskolan i Genevé under våren.

Vad är Genevéskolan?
– Det är en folkhögskola som startades 1931 för att främja det internationella samarbetet mellan de nordiska länderna. Kursen som jag har varit på ger kunskaper om vad den internationella arbetsorganisationen ILO är och vad den gör. Totalt var vi 30 deltagare från samtliga nordiska länder.
– Vi har följt ILO:s årliga konferens i Genevé. Den har bland annat handlat om ILO:s konventioner, regler som länder förbundit sig att följa. Till exempel handlar det om rätten att organisera sig och förhandla kollektivt.

Vad har du fått ut av det?
– Min världsbild är upp och ner. Den fackliga verksamhet som jag bedriver här i Sverige är livsfarligt att bedriva i flera länder. Till exempel i Colombia blir fackliga ledare mördade.
– Jag har fått med mig mer kunskaper om hela världen. Jag känner att jag har vuxit som person otroligt mycket. Jag kan varmt rekommendera andra internationellt intresserade att söka till Genevéskolan.

Hur kan du använda kunskaperna i ditt fortsatta fackliga arbete?
– Vi har skrivit en rapport om konferensen på engelska för att den ska kunna användas som utbildningsmaterial när man träffar unga förtroendevalda. Jag håller i medlemsutbildningar i Uddevalla där jag kommer att använda materialet. Det är inte många som vet vad ILO är. Jag vill sprida vad ILO gör bland de som jag träffar i olika fackliga kretsar.

Detta är ILO

Internationella arbetsorganisationen ILO är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om fackliga fri- och rättigheter. ILO håller konferens i Genevé varje år.