– Om det här slår igenom kommer vi att få både bättre arbetsmiljö och bättre städning, säger Linda Karlsson, ombudsman på Fastighets Region Väst.
Handboken Selecting Best Value – Att välja bästa värde på svenska – kan beskrivas som den första konkreta framgången i den så kallade sociala dialogen 
inom städbranschen. Den har tagits fram tillsammans av UNI Europa och arbetsgivarnas branschorganisation EFCI med stöd av EU-kommissionen.
I handboken betonas vikten av att upphandla städtjänster av hög kvalitet. Men lika viktigt är att ta hänsyn till sociala villkor som respekt för kollektivavtal och bra anställningsvillkor.
– Kvalitet och sociala aspekter representerar två sidor av samma mynt. Om ingen hänsyn tas till dessa ökar risken för illojal konkurrens mellan företag och social dumpning av arbetstagare betydligt, skriver parterna.
Städning är en arbetsintensiv tjänst, där arbetskostnaderna utgör omkring 85 procent av de totala kostnaderna. Därför, påpekar parterna, leder ett beslut att tilldela kontrakt enbart utifrån pris automatiskt till kvalitetsbrister och otillåtna förfaranden.

När handboken nyligen lanserades i Bryssel var Linda Karlsson inbjuden för att ge en bild av hur verkligheten ser ut i branschen i dag.
– Jag har städat i femton år. Ständigt får vi allt kortare tid på oss. Allt handlar om pengar. Kvaliteten läggs åt sidan och arbetsvillkoren försämras, säger hon.
Nu ska förbundet och Almega hjälpas åt att sprida upphandlingsguiden. Linda Karlsson hoppas mycket på detta samarbete.
– En fördel med att följa handboken är ju att det blir de seriösa företagen som får kontrakten, säger hon.

Städbranschen i Europa

Såväl omsättning som sysselsättning ökar inom städbranschen, enligt en undersökning som European Federation of Cleaning Industries, EFCI, gjort i 20 europeiska länder. Omsättningen har stigit med drygt 9 procent i genomsnitt de senaste 24 åren. Sysselsättningen har ökat med drygt 4 procent per år. 3,4 miljoner personer är anställda inom städbranschen.
Två av tre arbetar deltid. Sedan 2001 har dock det genomsnittliga antalet arbetstimmar stigit från 19 till 23 per vecka.