Vi har låtit Gunnel Carlson, Lars Krantz och Hannu Sarenström, samtliga med stor erfarenhet av trädgårdar, att spana efter trender. De säger att intresset att odla eget i sin boendemiljö fortsätter att växa.
– Att odla sina egna grönsaker är en stor trend. När det byggs nya bostäder önskar jag att det avsätts mer plats för odling, till exempel på taken, säger Gunnel Carlson, trädgårdsjournalist och författare.
– Det häftiga när man låter boende odla är att grupper med olika kulturer möter varandra. Jag har pratat med flera bostadsbolag om detta och jag ser att de är sugna på att skapa odlingsplatser, säger Hannu Sarenström, trädgårdsmästare och författare.

Trädgårdsmästare Lars Krantz har lagt märke till att de som bor i flerbostadshus blivit mer involverade i utemiljön. Det gäller inte bara hur den ser ut utan också hur de boende kan ta del av utemiljön.
– Fastighetsägarens medarbetare kan bli pedagoger och handledare för boende som vill odla. Jag har också en känsla av att boende allt oftare erbjuds möjligheter att bli delaktiga i skötseln, säger Lars Krantz.

Vad gäller val av växter går det mer åt det ätbara, enligt Gunnel Carlson:
– Allt oftare ser jag till exempel att prydnadsträd byts ut mot fruktträd.
Både Lars Krantz och Hannu Sarenström pratar om planteringar som ska likna naturen så mycket som möjligt.
– Jag ser fler änglika perennplanteringar än planteringar med till exempel rosor. Buskar och träd med blommor som lockar både insekter och fåglar och som ger bär har blivit vanligare, säger Lars Krantz.

Andra färger är på väg in i bostadsområdenas rabatter. Gunnel Carlson har besökt årets Chelsea Flower Show i England där hon sett färre växter i pastellfärger än tidigare:
– Gult och orange är heta just nu. Det är färger som syns på långt håll och som man blir på gott humör av.
Gunnel Carlson tror mer på färgsprakande rabatter i fortsättningen.
Lars Krantz har inte upplevt någon tydlig linje, men han ser allt oftare planteringar med blandning av färger, och inte ton i ton som det var vanligt för några år sedan.
– Jag kan se mer av glädje och vildhet i färgkompositionerna, säger han.
Gunnel Carlson vill också nämna gröna tak på till exempel miljöhus som funnits i några år men som ökar i antal. Hon tror att även gröna väggar med växter kan vara på väg in i flerbostadsområden.

Trender 
i utemiljön

  • Möjlighet att odla eget.
  • Ätbara frukter och bär.
  • Planteringar som liknar naturen.
  • Färger: gult och orange.
  • Gröna tak och gröna väggar.
  • Nytt material: corten, en plåt som rostar och har en rödbrun färg. Används som kantmaterial i rabatterna.