Det har brunnit vid 
fönstret i rummet där 
saneraren Katarina Rönnö sitter med timern till
 sitt ozonaggregat. Aggregatet kan ta bort vilken 
lukt som helst. Exakt hur
 vet hon inte, men i det sitter små blixtrande plattor som bildar elektricitet som i sin tur skapar en metallisk doft och tar bort lukten.
– Det luktar som under ett åskoväder, säger Katarina Rönnö.