De som är nya på en arbetsplats, till exempel unga sommarjobbare och säsongsanställda, är en särskild utsatt grupp. Risken är ännu större om de har bristande språkkunskaper.

Prevent har gett ut en bilderbok om riskerna och hur man undviker skador som trädgårds- och parkarbetare. Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö visar hur de anställda ska använda maskiner, till exempel trimmer och häcksax, på rätt sätt. Den har också en del om allmänna skyddsregler i arbetslivet.
– Om anställda inte följer rutiner och till exempel kopplar bort ett dödmansgrepp på en gräsklippare kan det leda till handskador och andra skador, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Boken vänder sig i första hand till dem som inte har svenska som modersmål.
– Vi vill att man ska börja prata om säkerhetsfrågorna på arbetsplatserna och använda bilderboken. Alla kan ha nytta av den, inte bara de som inte kan svenska. Vi vet att alla inte vill läsa skriftliga instruktioner. Det kan vara lättare att utgå från en bild och tillsammans prata om hur man ska jobba säkert, säger Lisa Rönnbäck.

Boken är kostnadsfri och går även att ladda ned på www.prevent.se.
Prevent har tidigare gett ut bilderböcker om arbetsmiljöriskerna för skogs- och lantbruket.

Så jobbar du
 på ett skyddat sätt

Använd hörselskydd, ögonskydd och handskar när du jobbar med en trimmer.
Använd ett förlängningsskaft till en häcksax och undvik att jobba med armarna i hög ställning under en lång stund. Även hörselskydd och skyddsglasögon behövs.
Om marken lutar mer än 10–15 grader ska du inte åka med åkgräsklippare längs med sluttningen.