En föreskrift med särskilda regler för så kallad högtryckssprutning har funnits över 20 år. Enligt den ska alla som arbetar med exempelvis högtryckstvättar känna till risker, lämplig arbetsteknik och hur utrustningen ska skötas. Arbetsgivaren har haft krav på sig att se till att alla som arbetar med högtryckssprutning med vattentryck på över 200 bar går en utbildning.

Nu tar Arbetsmiljöverket bort föreskriften som samlar reglerna och då försvinner även det uttryckliga kravet om särskild utbildning.
Enligt Arbetsmiljöverkets presstjänst är anledningen att det finns nyare regler som gör att de gamla inte längre behövs. De hänvisar dels till föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, dels till regler om arbetsutrustning som bygger på arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och ska fortsatt ”förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs”, men kravet är inte längre lika tydligt formulerat och specifikt för just högtryckssprutning.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets hoppas att det ska räcka men hade hellre sett att den gamla föreskriften fått vara kvar.
– Varken vi eller Almega tycker att föreskriften ska slopas. Vi ser att det finns risker och behov av utbildning, säger han.
I samarbete med arbetsmiljöorganisationen Prevent har de därför beslutat att fortsätta uppdatera den gemensamma webbkurs som finns, trots att föreskriften försvinner.
– Vi är eniga med Almega om att det behövs fortsatt utbildning, även om vi kanske inte är eniga om omfattningen, säger Torbjörn Jonsson.

Saneraren Sven-Olof Berglaw använder högtryckstvätt nästan dagligen, både vid brand- och klottersanering.

En av dem som använder högtryckstvätt nästan varje dag är saneraren Sven-Olof Berglaw. Den tvätt han använder har ett tryck på 300 bar och han har gått en utbildning för att få hantera den.
– Jag har hållit på länge men är man ny är det klart att man ska gå kurs. Det gäller att kunna hantera saker rätt och att vara vaksam, säger han.
Sven-Olof Berglaw har själv inte varit med vid några olyckor där högtryckstvätt varit inblandad men menar att det finns risker.
– Det är mycket man ska tänka på, till exempel att ha koll på slangens kondition så att det inte blir ett slangbrott. Jag tycker att det låter bra att ha kvar utbildningen, säger han.

Om föreskriften som försvinner

Föreskriften som upphör (AFS 1994:54) den 30 juni gäller allt arbete med rengöring, rensning eller skärning som utförs med stationära, transportabla eller mobila högtrycksutrustningar som har högre sprutvattentryck än 25 bar.
I stället ska föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete och regler om arbetsutrustning täcka behovet.