Senaste styrelsemötet för Fastighets a-kassa avgjorde åtta uteslutningsärenden. Ett exempel var en person som fått föräldrapenning under 15 dagar samtidigt som den fick a-kassa.
–Beslutet innebär att personen utesluts, får återbetalningskrav och att det görs en polisanmälan. Det är viktigt att inse att konsekvenserna blir stora. Personen hade fått drygt 5 000 kronor i bruttoutbetalning och det är inte värt det, säger Anne Eriksson som är föreståndare för Fastighets arbetslöshetskassa.

Varför vill ni gå ut och informera om detta nu, har problemet ökat?
–Vi har upp till tio sanktionsärenden varje månad och antalet ligger konstant. Men vi vill uppmärksamma medlemmarna på att det kan få tragiska följder om det blir fel. Uppgifterna som deklareras måste vara korrekta. Vi är skyldiga enligt lag att utesluta eller frånkänna den som feldeklarerat, säger Anne Eriksson.

Att få a-kasseersättning samtidigt som man får föräldrapenning eller sjukpenning är inte tillåtet. Det är vanligtvis heller inte tillåtet att studera och samtidigt gå på a-kassa. Orsaken är att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande och söka jobb aktivt för att ha rätt till arbetslöshetsersättning.
Att få dubbla ersättningar är ett bidragsbrott och därför polisanmäls fall där a-kassan bedömer att felen gjorts medvetet eller av det som i lagen kallas ”grov vårdslöshet”.
–I vissa fall är det uppenbart att det medvetet lämnats fel uppgifter, i andra fall kan det bero på slarv eller okunskap. Men man får inte slarva med de uppgifter man lämnar till a-kassan. Man kan bli utesluten för att ha lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter av så kallad grov vårdslöshet.

Som medlem behöver du känna till vilka regler som gäller?
–Ja, så är det. Man är skyldig att informera sig om hur reglerna ser ut.

Den som blir utesluten ur a-kassan är utestängd från ersättning under ett år, även om den söker nytt medlemskap. I vissa fall och om det finns särskilda skäl kan a-kassan i stället för ett utesluta en person besluta om ett ”frånkännande”.
–Det innebär att personen inte får ersättning under exempelvis 130 dagar. För att få ersättning på nytt krävs att personen arbetat under 80 dagar och beroende på var man bor i landet kan det vara ett tufft krav att få ihop de dagarna, säger Anne Eriksson.

Har du något råd till den som är osäker på hur a-kasseersättningen fungerar?
–Det finns bra information på kassakortet och på vår hemsida. Man är också välkommen att ringa till oss för att få information.

 

 

Fastighets a-kassa

Drygt 42 800 personer är medlemmar i Fastighets a-kassa. I maj var det 2 000 medlemmar som fick a-kassa och 2 930 som fick aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd får de som deltar i en arbetsmarknadsåtgärd via Arbetsförmedlingen.

Den som är arbetslös anmäler det till a-kassan via kassakort eller genom att fylla i tidrapport på Mina sidor.

Läs mer om a-kassan på www.fastighetsakassa.se