–Skulle du själv kunna klara att sänka din lön på en månad med 25 procent och ställa om din ekonomi?
Den frågan ställde Johan Ingelskog på Kommunal till företrädarna för arbetsgivarsidan vid ett seminarium i Almedalen under rubriken Måste arbetslivet vara otryggt?, arrangerat av LO TCO Rättsskydd.
–De här förändringarna sker aldrig från en dag till en annan, det har alltid förhandlats både lokalt och centralt vid neddragningar så det finns tid att ställa om, menade KFO:s chefsförhandlare Magnus Lindström från arbetsgivarorganisationen KFO.

Att arbetstagarna får en otryggare tillvaro är en trend på arbetsmarknaden, enligt Dan Holke på LO TCO Rättsskydd.
–Vi har sett i de ärenden vi driver att arbetsgivarna lägger över risk och kostnader för variation i efterfrågan på arbetskraft på arbetstagarna själva. Det leder till att de anställda inte vet hur mycket de kommer att tjäna och hur mycket de ska jobba.

Hyvlingen är ett exempel på otryggheten. I en dom i Arbetsdomstolen förra året fick arbetsgivaren Coop rätt att minska sysselsättningsgraden för en rad anställda i en större butik. Den så kallade hyvlingen, att minska anställningsgraden för flera i stället för att säga upp några enligt turordning blev på så vis sanktionerad efter AD-domen. Efter domen har flera fall av hyvling dykt upp även på Fastighets område inom städbolaget ISS.

Arbetsgivarna försvarar fenomenet med att det i vissa verksamheter behövs fler deltider och många anställda för att få schemat att gå ihop.
–I exempelvis assistansvården måste vi ha en möjlighet till flexibilitet. Om kommunen drar ned på timmar måste omsorgsföretagen anpassa sig. Vi kan inte erbjuda vård bara mellan klockan 8 och 17 och det kan behövas fler huvuden för att få det att gå ihop, sa Linn Bentley, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna.

Att kräva en omställningstid med bibehållen lön och förmåner under en tid motsvarande uppsägningstiden har varit ett sätt för facken att försöka mildra effekterna av att arbetsgivare hyvlar.
–Vi har kunnat se att efter AD-domen är det flera kollektivavtal där man försökt att hantera frågan om hyvling, säger Dan Holke på LO TCO Rättsskydd.
Detaljhandelsavtalet, Transportavtalet och det som kallas Gröna Riksen inom hotell och restaurang är sådana exempel där metoden varit att skriva in att lön och förmåner ska bibehållas under en period motsvarande uppsägningstiden för att de anställda ska få en chans att ställa om.
–Det är något som vi tvingats till som plåster på såren för att undvika att medlemmar råkar ut för minskade tjänster från en dag till en annan, sa Susanna Gideonsson, Handels ordförande.
–Vi är helt ointresserade av omställningstid, hyvling är ett ofog, sa Kommunals Johan Ingelskog och pekade på ett exempel på en verksamhet inom äldreomsorgen i Sundbyberg där samtliga anställda tvingades ned från heltid när en privat aktör tog över. Många fick arbetstiden minskad med 25 procent. En månads omställningstid hjälper inte mycket i ett sådant läge, påpekade Johan Ingelskog.

Byggavtalet och kollektivavtalet för Måleriyrket är två andra exempel där sysselsättningsgraden specificerats. Byggavtalet anger att heltid är regeln och att deltid bara kan förekomma för vissa specificerade yrkesgrupper. I Måleriavtalet slås fast att arbetstiden är åtta timmar 40 timmar per vecka.
Samtidigt som ändringar i vissa kollektivavtal finns ett starkt tryck från fackligt håll att skärpa Lagen om anställningsskydd och även att slopa anställningsformen Allmän visstid.
–Las är som en schweizerost, full av hål och lätt att hyvla. Den måste förstärkas. Och Allmän visstid är helt vansinnig, den måste bort, sa Susanna Gideonsson.
Bilden delas inte av arbetsgivarsidan.
–Vi vill att Allmän visstid ska vara kvar och vill inte ändra i las. Vi har en inarbetad arbetsrätt, sa Magnus Lindström från arbetsgivarorganisationen KFO.