Lönerna på ideella och idéburna arbetsplatser höjs med 540 kronor 1 maj 2017, 2018 och 2019. Lägstalönerna höjs med samma summa.
– Det är ett rent löneavtal. Det har inte skett några förändringar av allmänna villkor så på så vis var avtalet okomplicerat, men samtidigt är det låga snittlöner på området. Men vi har fått igenom låglönesatsningen enligt LO-samordningen så jag är nöjd, säger Jari Visshed som är förhandlingsansvarig i Fastighets.

Snittlönerna på området är cirka 22 500 kronor. Fastighets har haft avtalet tillsammans med Unionen och Akademikerna som drev frågan om flexpension. Det är en modell där arbetsgivarna sätter av mer av lönesumman till tjänstepension samtidigt som arbetstagarna får möjlighet att gå ner i arbetstid när de närmar sig pensionsåldern.
– Det stökade till förhandlingarna, för vi ser inte att flexpension är till nytta för våra medlemmar. De har så pass låga löner att de flesta anser att de inte har råd att avsätta pengar till att gå i pension i förtid. Snarare behöver de av ekonomiska skäl jobba så länge som möjligt. Därför sa vi nej till en lösning med flexpension som också skulle ha inneburit förändringar av allmänna villkor som vi inte var intresserade av, säger Jari Visshed.

Samtidigt är det många i LO-yrken som inte orkar jobba ända till pensionen, hade inte flexpension kunnat ge en möjlighet att gå tidigare?
– Svaret på att många inte orkar är inte flexpension. Vi ser hellre att man sätter in rehabiliteringsåtgärder så att folk orkar hålla sig kvar på arbetsmarknaden så länge som möjligt. Man förlorar mycket på att gå tidigare i pension.

Nu blir det uppehåll i avtalsförhandlingarna tills efter sommaren. Hur vill du summera resultatet hittills?
– Vi har hälften av avtalen kvar, så vi är inte i mål. Men med det här avtalet klart kan vi se att vi plogat upp fårorna inför hösten. Våra motparter kommer att acceptera vår linje med LO:s låglönesatsning. Det har gått bra att hävda LO-samordningen och vi har lyckats få ut pengarna utan att göra eftergifter, säger Jari Visshed.

Avtalet i korthet

Avtalet med Ideella och Idéburna organisationer inom Arbetsgivaralliansen är på tre år.

Lönerna ökar med 540 kronor varje år. Lägstalönerna ökar med samma summa.

Övriga ersättningar höjs med 2,1 procent första och 2,2 procent andra respektive sista året.

Ungdomslönerna för dem mellan 16 och 19 år ökar med 2,1 procent 2017 och med 2,2 procent under 2018 och 2019.