Tidningen Arbetet skrev i förra veckan att alla LO-förbund utom Fastighets ska vara med i LO:s tält under den pågående Pridefestivalen i Stockholm.
– Det har skett en kommunikationsmiss. Fastighets har varit med alla år som festivalen har funnits, till och med när vi bara var en avdelning, säger Mohamad Elmarghichi, ombudsman i region Ost.
Tidigare har LO-distrikten organiserat fackförbundens medverkan medan det i år skett centralt, men informationen om det har inte nått hela vägen fram.
Är det säkert att ni kommer att delta även i år?
– Ja, självklart. Det kommer vi se till att göra.

Varför är det viktigt att delta?
– Fastighets är en del av samhället och har medlemmar som är hbtq-personer. Det är viktigt att visa att vi ställer upp på allas lika värde, oavsett sexuell läggning, religion eller härkomst, säger Mohamad Elmargichi.
Han säger att region Ost brukar stå i tältet dels för att ge facklig information och svara på frågor, men också för att ha möjlighet att prata med människor med olika erfarenheter.
– Om de ser oss där kan de också se att vi är öppna för alla. Att vi deltar kan förhoppningsvis också göra att de som inte brukar tänka på Pride får upp ögonen och blir mer nyfikna av det.

Fastighets deltar, genom LO-distrikten, även i andra Pridefiranden i Sverige.

Fakta om Pride

Antalet Pride-festivaler i Sverige ökar för varje år. Det här året anordnas omkring 70 evenemang på olika orter i landet.
Stockholm Pride är den största i Norden och anordnades första gången 1998. Målet är att synliggöra hbtq-frågor. Festivalen pågår fram till söndag 6 augusti.