Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad har nyligen rapporterat om flera problem på HSB Skåne.
Det har bland annat framkommit att vd Ann Irebo anställt sin son och köpt tjänster från sin dotters företag.

Tidningarna har också pratat med ett trettiotal nuvarande eller tidigare anställda som vittnar om härskartekniker, utfrysning och övervakning av personalen.
Två tidigare skyddsombud säger till tidningarna att de slutat på grund av problemen, mer eller mindre frivilligt. Sammanlagt har mer än halva arbetsstyrkan bytts ut sedan Ann Irebo tog över för nio år sedan, enligt granskningen.
Hon säger själv till tidningarna att hon inte känner inte igen bilden.

Björn Lindberg är ombudsman i Fastighets region Syd.

Björn Lindberg, lokalombudsman på Fastighets region Syd, känner till tidigare problem på företaget men har inte hört talas om några stora pågående arbetsmiljöproblem.
– För ungefär ett år sedan var det turbulent i bolaget. Då var vi där och det blev ett föreläggande om att åtgärda brister men vad jag känner till är det åtgärdat, säger han och fortsätter:
– Inget speciellt nytt har kommit till vår kännedom men om de anställda känner sig trakasserade eller utsatta får de komma till oss.

HSB Skånes styrelse skriver i ett pressmeddelande att de påbörjat en fördjupad granskning av verksamheten och översyn av regelverk, policys och riktlinjer. De nämner inte något i pressmeddelandet om specifika åtgärder mot arbetsmiljöproblem.