Enligt Arbetsförmedlingens statistik var sammanlagt 356 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av juli. Det är en ökning med 6 000 personer jämfört med samma månad förra året.
Trots att jobben blivit fler är arbetslösheten på samma nivå som för ett år sedan, 7,3 procent.
– Vi har en fortsatt mycket stark tillväxt av jobb. Samtidigt är det fler personer som vill in på arbetsmarknaden och det gör att antalet arbetslösa stiger något. Det här är en väntad utveckling som inte ska ses som ett tecken på en svagare arbetsmarknad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.
Bland utrikes födda var 21,8 procent arbetslösa i juli, jämfört med 3,9 procent bland de som är födda i Sverige.

Många börjar sina nya arbetsliv i Sverige i städbranschen. I slutet av förra året var över 50 procent av de anställda födda i ett annat land, enligt branschorganisationen Almega. Det kan bero både på att erfarenhetskraven är låga och att branschen växer när företagen blir så kallade FM-bolag och erbjuder fler olika typer av servicetjänster.

Just nu finns 355 städjobb att söka via Arbetsförmedlingen. Ungefär hälften av annonserna beskriver inga krav på tidigare arbetslivserfarenhet. En gäller en deltidstjänst på Förenade service i Örebro. Företaget är ett av Sveriges största FM-bolag med verksamhet på 10 orter i landet och runt 950 anställda. De har ständigt ett högt söktryck till sina tjänster.
– Det går ganska fort att komma upp i 70-80 ansökningar, det kan ta bara några dagar. Då blir det en belastning att gå i genom alla, säger Linda Rosqvist, HR-chef på företaget.
De väljer därför ofta att inte gå via Arbetsförmedlingen när de har lediga tjänster.
– Det är sällan som vi lägger ut annonser, särskilt i storstäderna och där vi redan är etablerade. Där är det lättare att rekrytera genom kontakter och intresseanmälningar, säger hon.

Enligt Linda Rosqvist finns inga siffror på antalet ansökningar från nyanlända men hennes känsla att de anställer fler som är nya i Sverige.
– Det är svårt att veta hur många det handlar om. Våra språkliga krav är att klara miniminivån som våra kunder kräver. Man måste kunna läsa och prata svenska och förstå instruktioner. Framför allt ur ett säkerhetsmässigt perspektiv. Man måste kunna förstå vad som händer på en arbetsplats, säger hon.

Fler öppet arbetslösa

Andelen öppet arbetslösa, aktivt arbetssökande, har ökat hos flera a-kassor, bland annat Fastighets. Enligt Arbetsförmedlingens siffror hade Fastighets a-kassa 2 105 öppet arbetslösa i juli i år, jämfört med 1 813 personer samma månad förra året.