Fastighetsbranschen är traditionellt mansdominerad. Av de anställda i företagen i dag är drygt 60 procent män medan knappt 40 procent är kvinnor. Men allt fler kvinnor tar plats i företagens ledningar och bolagsstyrelser, enligt statistik från branschorganisationen Fastigo.
– Fastighetsbranschen har länge arbetat medvetet med jämställdhetsfrågor och det är glädjande att branschen är på god väg att bli helt jämställd. Vi kommer att fortsätta arbeta med att se till att både kvinnor och män finns representerade i alla yrkeskategorier och på alla nivåer i branschen, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Förutom att andelen kvinnor i ledningsgrupperna är ungefär lika stor som andelen kvinnliga anställda, 40 procent, i en majoritet av företagen är drygt en tredjedel av bolagsstyrelserna kvinnor. Andelen har ökat flera år i rad. För tre år sedan var det 29 procent, nu handlar det om 35 procent kvinnliga företrädare.
– Genom att systematiskt kartlägga jämställdheten i branschen vill vi belysa de faktorer som behöver påverkas för att skapa en mer jämställd fastighetsbransch. Vi arbetar också med att sprida goda exempel från medlemsföretag, så att företagen kan inspireras av varandra, säger Mona Finnström.

I styrelserna finns även arbetstagarrepresentanter från facket men det finns ingen uppdaterad officiell statistik över hur stor andel av dem som är kvinnor. År 2013 var 30 procent av de fackliga styrelserepresentanterna kvinnor i stora bolag, med fler än 500 anställda.

Jämfört med arbetsmarknaden generellt följer fastighetsbranschen trenden med ökad jämställdhet i styrelserna. Enligt SCB var det 30 procent kvinnor i styrelserna i börsnoterade företag år 2016. I de affärsdrivande verken, som Sjöfartsverket, var fördelningen 40 procent kvinnor och 60 procent män. Mest jämställda är dock styrelserna i statliga bolag. Där var andelen kvinnor nära hälften, 49 procent, förra året.