Tobias Högdahl Karlsson är 24 år och fastighetsskötare på HSB Värmland. Han tvekade inte när han fick frågan att ta plats i avdelningsstyrelsen i Karlstad.
– Jag vill arbeta för något gott och facket har en viktig betydelse i samhället.
Att fler yngre väljs in i styrelserna är nödvändigt, tycker han.
– Om det inte blir fler unga blir det inget generationsskifte och inga nya fackligt aktiva.
I dag är 7 procent av hela medlemskåren under 30 år. I styrelserna är de 4 procent vilket motsvarar 20 personer. Två av dem är ordförande och fem sekreterare.

I Fastighets organisation är avdelningen medlemmarnas primära fackliga och demokratiska mötesplats där de bland annat utser sina kongressombud.
Förbundet jobbar för en ökad representativitet och en jämlik organisation. Tanken är att alla medlemmar får lika möjligheter till inflytande och delaktighet om förtroendeuppdragen fördelas så att hela medlemskåren återspeglas. Enligt andre ordförande Yvonne Nygårds ska förbundet
 i första hand uppnå en representation mellan kvinnor och män som motsvarar deras andel av medlemskåren. Men Fastighets strävar också efter att olika åldersgrupper och medlemmar med utländsk bakgrund representeras på samma sätt. Men när det ska uppnås är inte fastslaget.
– Medlemmarna i alla kategorier ska vara representerade och ha inflytande. Representativ fördelning är viktig för att medlemmarna ska ha representanter som de kan känna igen sig i, säger Yvonne Nygårds.

Fastighets uppskattar att cirka 40 procent av medlemmarna har utländsk bakgrund, vilket innebär att de är födda utanför Sverige eller har föräldrar som är det. I medlemsregistret finns ingen uppgift om härkomst, i Fastighetsfolkets sammanställning har vi därför försökt identifiera de med utländskt klingande namn. Cirka 35 procent av alla i styrelserna har utländska namn.
Enligt vår uppskattning har cirka 28 procent av ordförandena och 22 procent av avdelningssekreterarna utländsk bakgrund. Senast vi undersökte avdelningsstyrelsernas sammansättning var inför förbundets kongress för tre år sedan. Då hade 21 procent av ordföranden och 17 procent av sekreterarna utländsk bakgrund.

Slavisa Nikolic är ordförande i Helsingborgsavdelningen.

– Representationen ser bättre ut, men fler borde våga bli ordförande och sekreterare, säger Slavisa Nikolic, nyvald ordförande i Helsingborgsavdelningen.
– Jag tror att en ordförande med utländsk bakgrund kan inspirera fler från andra länder att bli aktiva, säger han.

Irina Indriksone är avdelningsordförande i Järfälla.

Irina Indriksone, avdelningsordförande i Järfälla, välkomnar också att fler med utländsk bakgrund fått uppdrag som avdelningsordförande.
– Alla behövs i styrelsen, oavsett vilket land de kommer ifrån. Jag kan hjälpa dem som inte kan svenska. Jag pratar lettiska och ryska. När jag inte kunde svenska så bra visste jag inte att facket kan hjälpa mig. Jag vill hjälpa dem som är i samma situation, säger Irina Indriksone.
Yvonne Nygårds säger att utvecklingen är positiv.
– Men jag kan inte vara nöjd med siffrorna. Man måste jobba fokuserat på alla nivåer inom förbundet för att representationen ska bli bättre.

Fastighets har nyligen beslutat att jobba mer med jämlikhetsfrågorna. Regionerna har därför utsett samordnare för att bland annat få fler med utländsk härkomst att bli aktiva.
De lokala samordnarna ska tillsammans med förbundets centrala ungdomssamordnare Emil Isenheim också jobba mer målmedvetet med att fånga upp unga medlemmar. De ska även ta fram mål och en tidsplan.
– Vi har bestämt att arbeta mer intensivt med ungdomsfrågorna. Representationen ska se bättre ut även
 här när vi är klara, säger Yvonne Nygårds.
Fördelningen mellan män och kvinnor är hon däremot nöjd med.
– Vi är nära en så jämställd könsfördelning i avdelningsstyrelserna som vi kan komma, säger hon.

  • 55 procent av dem som sitter i avdelningsstyrelserna är män och 45 procent är kvinnor.
  • Av ordförandena är 54 pro­cent män och 46 procent kvinnor.
  • Av sekreterarna är 45 procent män och 55 procent kvinnor.

Anita Göransson, ansvarig för städningen av Ystad teater, är en av 40 kvinnliga avdelningsordförande i Fastighets.

Fastighets har nästan lika många kvinnor som män i medlemskåren, 49 respektive 51 procent. Fler män, som Anders Hansson i avdelningen Göteborg centrum, fått det traditionellt kvinnliga uppdraget som sekreterare. Av avdelningssekreterarna är 45 procent män och 55 procent kvinnor. För tre år sedan var motsvarande siffror 37 respektive 63.
– Jag har inte tänkt på att sekreterare oftast är kvinnor. I vår avdelningsstyrelse har ordföranden alltid varit en kvinna och sekreteraren en man. Det har fungerat bra. Huvudsaken är att både män och kvinnor är engagerade i styrelsen, säger Anders Hansson.
Det är fortfarande mer vanligt att en man håller ordförandeklubban även om andelen kvinnor i posten har ökat från 41 till 46 procent under de senaste tre åren.
En av de nya ordförandena är Anita Göransson i Ystad.
– Jätteskoj att fler av oss kvinnor valts till ordförande. Som lokalvårdare vet jag hur det känns att bli tråkigt bemött. Därför är det skönt att komma in i en styrelse och få något att säga till om, visa att vi kvinnliga lokalvårdare kan också, säger hon.