Jag hoppas att alla har haft en trevlig och avkopplande sommar.
I sommar har jag passat på att vara ute på arbetsplatser och träffa våra förtroendevalda, medlemmar och sommarjobbande ungdomar.
Det blev givande samtal med många goda idéer och viktiga synpunkter för både det fackliga arbetet och utvecklingen i våra branscher.
För förbundets framtid behöver vi de unga, inte minst som fackligt förtroendevalda. Det är en överlevnadsfråga. Därför är det extra glädjande att möta det engagemang och den framtidstro som sommarens möten bjudit på.

Efter fler år med brist på bostadsbyggande kan vi nu se att det äntligen är i full gång. Detta är viktigt för oss alla i fastighetsbranschen och inte minst för Fastighets medlemmar. Vi ser redan i dag att det behöver nyanställas på alla plan inom fastighetsbranschen. I årets avtalsrörelse kom vi överens om ett lärlingsavtal med Fastigo som är ett steg i rätt riktning för branschen i sin helhet.
I förbundet har vi nu tydligt prioriterat frågan om jämlikhet och ungdomar. Dessa frågor är viktiga för alla inom förbundet. Nästa år har förbundet kongress i Stockholm i slutet av maj. Där vill jag se många unga deltagare.

Vår kongress är förbundets högsta beslutande organ och visar vägen för vår verksamhet. Alla medlemmar kan medverka till en bra kongress. Det går att skriva motioner med de förslag och idéer till förändringar som man vill se.
Jag avslutar med att uppmana er att skriva motioner till kongressen. Senast den 12 oktober ska motioner från avdelningarna vara insända till respektive regionkontor.
Tillsammans gör vi Fastighets bättre och starkare!