Representanterna för Fastighets och andra nordiska fackförbund inom service- och tjänstebranschen håller kongress i två dagar.
Mötet är i Finland där arbetsmarknadens parter och regeringen förra året kom överens om ett avtal med syfte att förbättra landets konkurrenskraft och minska arbetslösheten. Det skedde efter att regeringen hotat med en tvångslag om sämre villkor. För städare och fastighetsskötare, som för andra finska anställda, innebar avtalet bland annat frysta löner i ett år.
– Den borgerliga regeringen som är kvar i makten har fortsatt med försämringar. Den har sänkt ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen. Den har planer på att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen vilket inte underlättar för dem som söker arbete, säger Jarkko Eloranta, ordförande för FFC, centralorganisationen för de finska fackförbunden.
– Regeringen strävar också efter att skapa en arbetslöshetsförsäkring med en allmän arbetslöshetskassa. Det innebär att ta bort arbetslöshetskassorna från fackföreningarna. Det i sin tur leder till minskad facklig anslutningsgrad och minskad facklig styrka.

Enligt Jarkko Eloranta ökar ojämlikheten i Finland. De som redan tidigare haft det bra har också klarat sig under den ekonomiska krisen.
– Vi har nu bättre ekonomisk tillväxt. En av utmaningarna för fackföreningsrörelsen är att alla ska få jobb och att de ska få bra jobb. Arbetsgivarsidan vill öppna upp kollektivtalen, försämra villkoren och sänka lönerna för dem som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, säger Jarkko Eloranta.

I Norge är övergång av verksamhet och vilka konsekvenser det kan få för de anställda en aktuell fråga. För två år sedan beslutades att Försvaret, som skött all städning i egen regi, i stället ska lägga städningen på anbud. ISS fick uppdraget och tog över det mesta av städningen i fjol. Enligt norsk lag ska de anställda få gå över till det företag som tar över och få behålla sina löner och anställningsvillkor. I Sverige är villkoren garanterade i ett år. I Norge finns det ingen tidsbegränsning.

Lagen om övergång av verksamhet omfattar inte pensioner. Pensionssystemen ser olika ut beroende på om man är statligt eller privat anställd. Och det känner de städare som bytt arbetsgivare av. Nu pågår en rättslig process som bland annat handlar om städarnas pensioner. Städarnas fackförbund NAF vill pröva lagen som enligt förbundet är otydlig. NAF har räknat ut att städare som ska gå i pension om några år kommer att förlora hundra tusentals kronor i pension.
– Det syns tydliga vilka som får betala priset för privatisering av städning, säger Trine Lise Sundness från Norge i sin rapport om arbetsmarknadssituationen i landet.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson på SUN:s kongress.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson tror inte på förslaget från de finska arbetsgivarna som vill sänka löner för de grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
– Det leder bara till A- och B-lag på arbetsmarknaden, inte till fler jobbtillfällen. Det är viktigt att kollektivavtal med lika villkor för alla ska gälla, säger han.

Du har varit ordförande för SUN i fyra år och haft nära samarbete med nordiska kollegor. Vad tar du med dig i ditt fackliga arbete i Sverige från den här tiden?
– Jag har sett hur viktigt det är att vi gör mycket tillsammans. Jag tycker att vi kan göra mycket mer tillsammans, framförallt på företag som har verksamhet i flera nordiska länder. Det är en fråga som jag vill driva i Sverige. Här på kongressen har vi pratat om att vi i SUN:s styrelse för några år sedan stöttade de danska fackförbunden i deras kamp för att få bättre villkor för de anställda på Ryanair. Att en nordisk federation agerade fick ett stort genomslag i Danmark, säger Magnus Pettersson.

Detta är SUN

  • SUN är Service- och tjänstebranschens union i Norden.
  • Unionen representerar fyra branscher: städ, fastighet, bank- och försäkring samt vakt och säkerhet. SUN har 14 medlemsförbund i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Färöarna. De tillsammans representerar drygt 100 000 medlemmar.
  • SUN har enligt sina stadgar fokus på den fackliga och yrkesmässiga utvecklingen inom branscherna i respektive medlemsförbund. SUN ska också stödja medlemsförbund som går ut i laglig konflikt.
  • Medlemsländerna turas om att vara ordförande. Fastighets har haft ordförandeskapet under de senaste fyra åren.
  • Kongressen pågår 23-24 augusti i Borgå i Finland.