Har du tänkt på hur viktig din roll som fastighetsskötare är för att de boende ska må bra?
En hel del forskning de senaste årtiondena har handlat om hur viktigt det är att invånare i områden har goda relationer. Det här pratas ofta om som social sammanhållning, socialt kapital och nuförtiden är det också en del av det som kallas social hållbarhet.
I princip kommer forskarna fram till att det är bra att vi har relationer, både för välmåendet och för att det leder till arbete och möjligheter i livet. Också ganska logiskt. En del forskning tittar då också på hur relationer skapas: är det genom mötesplatser eller genom att områden ser ut på särskilda sätt? För att det finns vissa regler, skrivna och oskrivna?
När jag tar del av forskningen tänker jag ofta att det mesta som kommer fram hade gått att räkna ut ganska enkelt, utan särskilt mycket forskning.

Det är inte så att forskningen kring det här inte behövs. Om inte annat är det bra att ta fram ”bevis” för att det är viktigt med relationer. Och att det behöver finnas människor i områden som jobbar med att skapa god sammanhållning. Det kan göra det lättare att få resurser till det arbetet, och göra yrkesgrupper som exempelvis fastighetsskötare ännu viktigare.
Själv jobbar jag med att hjälpa kommuner och bostadsbolag att förstå hur viktigt det här är. Och i det arbetet pekar jag ofta på att fastighetsskötare är en mycket viktig grupp.
Det är tydligt för mig att skötseln av en fastighet, och den service som ges till boende och lokalhyresgäster, spelar en central roll. När det görs med en vilja att ge lika god service oavsett om det kommer ett tack eller en sur min. När omsorgen för området är lika stor även när det blåser motvind.
När fastighetsskötaren konsekvent strävar efter ett respektfullt möte med människorna som i slutändan är områdets kropp. Då är fastighetsskötarna en otroligt viktig kraft som gör invånarnas liv bättre, inte bara för att det som hade pajat blir lagat, utan för att de mår bättre av bemötandet, av att ha fått hjälp, av relationen de känner att de har med dig som sköter deras hem eller lokal.

Jag ser också hur en god sammanhållning är helt avgörande för ett samhälles utveckling. Och jag behöver egentligen inte någon forskning för att förstå grunderna i hur vi kan skapa den. Respekt för varandra och vilja att hjälpa varandra. Att vi anstränger oss när det behövs, för att hålla en relation god i stället för att låta den bli dålig. Lyhördhet och ödmjukhet inför att jag kan ha fel och den andra kan ha rätt. Och att jag oavsett vad andra gör, själv alltid kan göra mitt bästa för den andra.