Under våren har vi kunnat följa hur framför allt ISS börjat använda hyvling som metod för att slimma verksamheten. Att företagen vinner och tappar kontrakt och därför behöver ställa om är förstås logiskt. Men varför ska de anställda drabbas på ett så orättvist och slumpmässigt sätt?

Att arbetsgivaren drar ned på timmar lite här och där och på personer oavsett hur länge de jobbat skapar osäkerhet. Tanken gnager förstås hos den som drabbas att den har gjort något fel eller sagt för mycket. Det skapar ett dåligt arbetsklimat och tyvärr kan vi se att det också uppstår en rädsla att ens våga prata med facket och ta facket till hjälp.
AD-domen som gav Coop rätt att hyvla arbetstid är djupt problematisk. Om inte ens ett stora och välrenommerade företag som Coop och ISS sköter sig, hur ska vi då kunna förvänta oss att andra företag på den svenska arbetsmarknaden ska agera schyst? Tvärtom ser jag risken som stor att de lockas att följa deras exempel.

Lagen om anställningsskydd och det traditionella sättet att använda turordning vid arbetsbrist måste respekteras. Jag vill uttrycka mitt stöd för ISS-klubben som gjort ett jättejobb för att stötta sina medlemmar. Hyvlingen är ett oskick och vi måste fortsätta kämpa.