Avtalet för asylboenden innehåller en låglönesatsning och följer LO-samordningen. Det har också samma värde som Folkets hus-avtalet men lönesumman fördelas på längre tid, 39 månader i stället för 36.
– Vi är nöjda. Det här var vår första riktiga förhandling på det här avtalsområdet och det blev något längre avtalsperiod för att vi skulle få ut samma pengar som för Folkets hus, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Löneökningen i år blir 500 kronor. 40 procent av det blir ett direkt påslag på lönen, medan 60 procent går in i potten för att förhandlas och fördelas lokalt. Nästa år är blir det en höjning med 525 kronor och sista året blir det 670 kronor.

Asylboendeavtalet kom till förra året och var då tänkt som ett hängavtal på Folkets hus-avtalet. Ändringarna som förhandlas fram där skulle överföras direkt till det här avtalet, men det har i stället blivit egna förhandlingar.
I dagsläget finns endast ett tiotal medlemmar på avtalsområdet och enligt Joakim Oscarsson får de kommande årens utveckling styra över om avtalet ska vara kvar.
– Men vi är hoppfulla om att det ska bli ett uppsving i branschen och att fler företag går med i arbetsgivarorganisationen.

Så blev avtalet:

  • Löneökningar: 500 kronor i år, varav 200 är generellt påslag för alla och 300 går till potten som ska förhandlas och fördelas lokalt. 525 kronor nästa år, varav 210 kronor i påslag till alla och 315 kronor till potten. 670 kronor år 2019, varav 268 kronor är generellt påslag och 402 kronor till potten.
  • Lägstalöner: Ökar med totalt 1695 kronor
  • Övriga ersättningar höjs med 2,2 procent i år, 2,2 procent nästa år och 2,1 procent tredje året.
  • Avtalet gäller från 1 juni 2017 till och med 31 augusti 2020.