Initiativet kallas medlemssamtalet och samtalen kommer framför allt att ske på de medlemsmöten som ordnas under hösten i varje avdelning.
–Vi vill höra vilka frågor medlemmarna tycker är viktigast på arbetsplatsen och hur vi kan göra för att engagera medlemmarna och få mer aktivitet, säger Fastighets andre ordförande Yvonne Nygårds.

Yvonne Nygårds

Den fackliga organisationsgraden, alltså hur stor andel som är med i facket, har minskat generellt sett och under en lång tid. Politiska förändringar under alliansregeringen, som att avskaffa avdragsrätten för fackavgiften 2007 och ändra avgiftssystemet till a-kassan, gjorde också att många avslutade sitt medlemskap.
Nu siktar Fastighets på att nå ett medlemsantal på över 35 000 och att få fler aktiva avdelningar. Ännu finns det avdelningar som helt saknar styrelse eller där det fackliga arbetet inte tagit fart.

Medlemssamtalen kommer att dokumenteras och bilda underlag till en diskussion under förbundsmötet senare i höst.

Vad tror du att ni kommer få för reaktioner?
–Vi har inte gjort något liknande tidigare, så det är svårt att veta. För oss är det viktiga att lyssna så jag vill inte ha några förutfattade meningar om vad som kommer fram, säger Yvonne Nygårds.

Även medlemmar som inte kan gå på avdelningsmötet kommer att kunna göra sin röst hörd. Alla kan logga in på förbundswebben under Mina sidor och lämna synpunkter.