Fastighets kan flytta sina pengar från Nordea

Nyheter

Fastighets förbundsstyrelse beslutade i dag att utreda ett byte av huvudbank från Nordea. Orsaken är bankens beslut att flytta huvudkontoret från Stockholm till Finland.
–Jag reagerade kraftigt redan i maj på att Nordeas ledning gick ut och ställde ultimativa krav på att de skulle flytta om regeringen höjde resolutionsavgiften. Bara en sån sak att sätta press på en regering. Nordea hade inte funnits om inte svenska skattebetalare hade gått in och räddat banken under 90-talskrisen, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Många privatkunder och även andra fackförbund har redan beslutat att lämna. Varför går ni inte ur med en gång?
–Vi är absolut inte främmande för att byta bank, men det behöver ske under ordnade former. Nordea är vår huvudbank och vi har i princip alla våra medel där, plus att alla transaktioner som räkningar och medlemsavgifter sköts av banken. Vi måste därför titta på konsekvenserna så att vi gör det som blir bäst för våra medlemmar, säger Magnus Pettersson.

Det finns ingen tidplan för när utredningen ska vara klar, men frågan kommer att avrapporteras till förbundsstyrelsen under hösten.

Detta har hänt

Den 7 september meddelade Nordea att de kommer att flytta sitt huvudkontor från Sverige till Finland.
Utöver en del privatkunder har fackförbunden Handels, Transport och Seko fattat beslut om att de ska lämna banken.
LO och Kommunal har, liksom Fastighets, beslutat att starta en utredning för att lämna Nordea som huvudbank.