Med mindre än ett år till riksdagsvalet har valrörelsen för de politiska partierna redan börjat. Fastighets samarbetar fackligt-politiskt med förbunden inom 6F och har valupptakt först den 1 februari. Men de politiska samtalen är i gång redan nu.
– Valrörelsen startar egentligen nu, men det blir mer aktiviteter till våren. Det vi i Fastighets kommer att satsa mest på är ringkampanjen. Det blev ett bra resultat av den inför förra valet och nu vill vi öka antalet medlemssamtal, säger Fastighets ombudsman Peter Aronsson, som ansvarar för fackligt-politiska frågor.

Fastighets ombudsman Peter Aronsson.

I den ringkampanj som genomfördes inför valet 2014 nåddes ungefär var femte medlem. Det var förtroendevalda och medlemmar över hela landet som ringde upp och ett liknande kampanjarbete gjordes inom hela LO.
– Det viktigaste är att mobilisera folk att gå och rösta, att använda sin demokratiska rättighet. Vi vill få dem att tänka efter och ta ställning och förstås försöka påverka dem att rösta i enlighet med våra värderingar, säger Peter Aronsson.

Vilka är de viktigaste valfrågorna?
– Att få ordning och reda på arbetsmarknaden, vilket för oss är problemen med hyvling, allmän visstid och delade turer. Entreprenörsfrågan och lagen om offentlig upphandling är också en viktig politisk fråga för våra branscher.
Peter Aronsson lyfter också att det behöver satsas mer på infrastruktur och bostadsbyggande.
– Det är bra att det byggs mycket nu, men det måste fortsätta och det måste byggas fler hyresrätter som vanliga löntagare har råd att bo i.
Facken inom 6F kommer också att kampanja kring välfärdsfrågorna, sjukvården, skolan och omsorgen.
– Våra medlemmar tycker att det är de viktigaste frågorna, näst efter jobben, säger Peter Aronsson.

Undersökningsföretaget Novus gjorde en intervjuundersökning i våras på uppdrag av 6F-förbunden. På frågan om vilken politisk fråga som är viktigast hamnade jobben i topp bland Fastighets medlemmar, följt av skola och utbildning, sjukvård, äldreomsorg och lag och ordning. Totalt sett prioriterade de svarande från Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko sjukvården främst och jobben som tvåa.
Undersökningen visade också att ett stort antal medlemmar är osäkra vilket parti de ska rösta på.
– Nästan var tredje medlem vet inte vilket parti de ska rösta på. Bland de andra är stödet för Socialdemokraterna störst, strax under 50 procent. En bra bit under sossarna kommer SD, följt av Vänsterpartiet och sedan Moderaterna. De övriga partierna har bara marginellt stöd bland våra medlemmar, säger Peter Aronsson.

Att stödet för SD ökar bland LO-medlemmar har setts som ett av de största problemen för arbetarrörelsen. Finns samma tendens i Fastighets?
– Det finns en rädsla för det okända och en hel del tycker att det är för stor invandring. Men många tänker inte på att Sverigedemokraterna står långt från de fackliga värderingarna om solidaritet och rättvisa, de är inte direkt fackföreningsvänliga. Så den diskussionen är något för oss att bita i.

I en eftervalsanalys från LO kom det fram att många LO-medlemmar inte uppfattade att det fanns en skillnad mellan Alliansens politik och den politik som Socialdemokraterna gick till val på.
Blir det mer ideologi i den här valrörelsen?
– Det borde det absolut bli. Inte så att det ska vara ideologi på en abstrakt nivå utan att prata om vardagsfrågor med en tydlig politisk kompass. Frågor som rör oss i vardagen. Vi vet till exempel att många medlemmar vill att vinster i välfärden begränsas eller helt avskaffas.

Redan på söndag är det kyrkoval i Svenska Kyrkan. Vad gör förbundet inför det valet?
– Vi har gått ut och uppmanat alla förtroendevalda att rösta. Kyrkan är en del av samhället, den är en stor arbetsgivare och har betydande tillgångar så det är viktigt att påverka hur den arbetar.

Tidigare till valurnorna

Söndagen den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommuner och landsting. Valen hålls vart fjärde år, men tidigare har valdagen varit senare i september. Nu har valdagen lagts tidigare för att ge mer tid till budgetarbetet.