Sjukskrivningar på grund av arbetsrelaterade sjukdomar har ökat under de senaste åren i fastighetsbranschen. Felbelastning är den vanligaste orsaken medan stressrelaterade sjukdomar och andra sociala eller organisatoriska sjukdomar har ökat mest. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.
– Även vi känner igen problemen med felbelastning och stress, men det är ett fåtal anställda som är sjukskrivna på grund av det, säger Kim Nilsson, som är huvudskyddsombud och fastighetsskötare på Uppsalahem.

På Uppsalahem har både den totala och den arbetsrelaterade sjukfrånvaron minskat under de senaste åren. De senaste siffrorna visar att sjukfrånvaron har gått ner från 4 procent under 2015 till 3,7 procent under 2016. 
Bolaget erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, massage och friskvårdstimme.


Hjälper det till att minska riskerna för sjukskrivning?
– De har definitivt bidragit till det. Alla använder friskvårdstimmen flitigt i stort sett varje vecka. Massage är också populärt, säger Kim Nilsson.
Många promenerar eller springer, andra spelar till exempel innebandy. Kim Nilsson tränar på företagets gym och spelar badminton.
– Man mår mycket bättre av att motionera. Att få göra det under en timme på arbetstid är särskilt bra för dem som har ont om tid efter jobbet då de ska hämta barn från dagis och ta hand om dem.

Enligt Kim Nilsson är det framför allt det mångåriga systematiska arbetsmiljöarbetet med många duktiga skyddsombud på företaget som bidragit till den låga sjukfrånvaron. Några exempel är att städarna gått en kurs i hur de ska arbeta på ett ergonomiskt sätt. Handdrivna tunga maskiner, som häcksax och lövblås, har bytts ut mot tystare och lättare batteridrivna maskiner.
Nyligen köpte företaget in en sopmaskin som används för att hålla rent garagegolv. Det skedde efter att Kim Nilsson tillsammans med flera fastighetsskötare vid flera tillfällen påpekat riskerna med handsopning.
– Att sopa för hand är ett tungt jobb och absolut inte bra på grund av allt vägdamm.

På arbetsplatsträffarna är arbetsmiljö en stående punkt på dagordningen. Det finns också inarbetade rutiner för skyddsronder och för företagets skyddskommitté med representanter för de tre fackförbunden och företagsledningen.
Skyddskommittén planerar att undersöka hur de anställda upplever sin psykosociala arbetsmiljö genom en enkät.
– Det är bra att vi får veta hur de anställda mår och hur de trivs på jobbet. Under de senaste skyddsronderna har vi skyddsombud koncentrerat oss på att undersöka den fysiska arbetsmiljön. 

Kim Nilsson beskriver sig som nybörjare i arbetsmiljöarbetet. Han blev vald till skyddsombud för två år sedan. Huvudskyddsombud har varit hans uppdrag i bara ett år.
– Jag ville bli skyddsombud för att jag vill påverka. Jag vill att kollegerna ska må bra på jobbet. Eftersom jag är så pass ny i den rollen har jag mycket kvar att lära mig.

Tillbaka till Arbetsmiljöverkets undersökning som visar att stress och felbelastning orsakar allt fler sjukskrivningar.
Vad vill du som skyddsombud göra för att motverka stressproblem?

– Vi måste ta reda på vad stressen beror på och försöka förbättra arbetssituationen. Det är alltid viktigt med återhämtning, att ta pauser och se till att fika med arbetskamraterna och ta sin lunch, säger Kim Nilsson.
Städare är den yrkesgrupp på Uppsalahem som framförallt är i riskzonen för felbelastning.
– Jag vill gärna se att de får mer variation i jobbet och slipper förslitningsskador i framtiden. Det händer ibland att fastighetsskötare och lokalvårdare hjälps åt så att lokalvårdarna kan få mer omväxlande uppgifter. Ingen ska behöva bli sjuk av jobbet.

Kim Nilsson

Ålder: 33 år.
Bor: Morgongåva.
Gör: Fastighetsskötare och huvudskyddsombud på Uppsalahem.
Familj: Ensamstående.
Fritidsintressen: Tränar och bygger medeltida riddarrustningar. ”Jag spelade rollspel när jag var yngre. Intresset att bygga rustningar är kvar”