Tvättmaskiner som tvättar i kallvatten utan vare sig tvättmedel eller sköljmedel avskräckte inte hyresgäster från att tvätta som vanligt, trots att de även hade vanliga tvättmaskiner att välja på.  Det visar utvärderingen av MKB Fastighets AB:s pilotprojekt i bostadsområdet Nydala i Malmö. Dessutom sänkte det alternativa sättet att tvätta energianvändningen.

Därför väljer fastighetsföretaget nu att utöka projektet och testa tekniken i ännu en tvättstuga, i vilket område vill man ännu inte uppge.

Målet denna gång att mäta om också energiproduktionen även vid torkning minskar om man tvättar på detta sätt.

– Vi har en hypotes om att tvätt som tvättas i avjoniserat vatten torkar snabbare, nu vi ska undersöka om detta stämmer, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg vid MKB Fastighets AB till Fastighetsfolket.

Eftersom den nya tekniken också väckt en del frågor bland hyresgäster ska fastighetsbolaget denna gång ge bättre introduktion i hur det nya sättet att tvätta fungerar.

Är det lika effektivt, om man vill få bort fläckar?
– Har man en svår fläck är den ju svår att få bort den även med traditionell tvättmetod. Annars har tvättmetoden visat sig likvärdig vanlig tvätt, även om just blod har visat sig vara lite krångligare att få bort, säger Jenny Holmquist.

Tekniken innebär att man tvättar rent med hjälp av avjoniserat vatten. Vattnet avjoniseras i en anläggning i tvättstugan som filtrerar vattnet. När vatten kommer i kontakt med textilierna bryts jonbildning mellan fibrer och smuts. Smutspartiklar sköljs sedan bort med sköljvattnet. Ett mer miljövänligt sätt att tvätta, som också innebär minskat kemikalieutsläpp.

Men Michel Legnered, fastighetsvärd för MKB i Nydala, märkte en viss skepsis bland hyresgäster i början av projektet. Vissa sade sig sakna den lätt parfymerade doften av sköljmedel eller tvättmedel. Men när de såg att tvätten blev lika ren i de två tvättmaskinerna som är kopplade till den avjoniserande anläggningen, använde de dessa som vanligt, enligt Michel Legnered. På dessa maskiner går det inte att öppna luckan för att hälla i tvättmedel.

– Vissa hyresgäster slängde då i stället in en boll med tvättmedel inne i maskinen, berättar Michel Legnered som då försökte informera hyresgästerna om att det inte behövdes.

– När kalket i tvättvattnet filtreras bort blir det också mjukare – då krävs inte någon stor mängd tvättmedel, säger han.