Det pågår just nu medlemssamtal i förbundet. Vi vill veta vad du som medlem tycker. Alla medlemmars röster är viktiga och alla medlemmar kan delta i våra medlemssamtal.
Vad tycker du om Fastighets? Hur kan vi tillsammans engagera fler medlemmar och förtroendevalda? Hur ser du på Fastighets organisation och verksamhet och vilka frågor vill du att vi ska driva? Vilka förändringar vill du se för att Fastighets ska engagera fler medlemmar, förtroendevalda och bli starkare tillsammans, en starkare fackförening?

Samtalen kommer att föras på våra medlemsmöten under hösten. Om du inte har möjlighet att delta på något möte så kan du fram till 20 oktober 2017 påverka organisationen. Gå in på förbundets hemsida under Mina sidor och svara direkt. Logga in som medlem och klicka på Medlemssamtal uppe till vänster på öppningssidan.
Vi kommer efter svaren kommit in sätta oss ner och gå igenom allt för att sedan jobba vidare med materialet under förbundsmötet i november.

I september deltog vi i SUN:s kongress (Service- och tjänstebranschens Union i Norden) där vi antog ett uttalande om integration på lika villkor för invandrade arbetare. Vi anser att det är arbetsmarknadens parter som har det största ansvaret för att de nykomna blir fullvärdiga deltagare i våra samhällen och arbetsmarknader. Detta är för att tydligt markera mot allianspartierna och andra att vi inte vill ha statens inblandning i varken lönebildning eller våra rättigheter.
Vi som är verksamma i städbranschen tar redan ett stort ansvar i och med att vi tar emot så många. Jag tror inte att vi skapar fler jobb varken genom att sänka löner eller att skapa fler anställningsstöd.

Glöm inte att skriva motioner till förbundets kongress i maj nästa år. Senast torsdag 12 oktober ska de vara inne. Tillsammans skapar vi en ljusare framtid.