Ackordet lever kvar bland fönsterputsarna

Avtal 2017

De flesta på avtalet har ackordslön och lönerna baseras på lokala ackordsprislistor. Löneökningarna är dock fasta och ackordslönerna höjs med 2,2 procent i år, 2,0 procent nästa år och 2,3 procent år 2019.
– Vi har fått det värde som märket har visat, 6,5 procent. Någon låglönesatsning är inte aktuell på det här avtalet eftersom löneläget är relativt högt jämfört med många andra grupper, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.
I dagsläget är snittlönen 25 800 kronor och låglönesatsningen riktar sig till dem som tjänar under 24 000 kronor i månaden.

Utöver uppräkningar i löner och tillägg har det gjorts några mindre förändringar i avtalet.
– Vi har städat i avtalet lite. Det fanns en gammal skrivning om att när man var sjuk med sjuklön skulle det inte vara semesterlönegrundande, men det strider mot lagen så det har vi plockat bort, säger Ewa Edström.

Det har också försvunnit en skrivning om måltidsersättning på drygt 27 kronor för den som arbetat minst tre timmar efter ordinarie arbetstid.
– Vi bedömer att det är väldigt få som ens har rätt till den här ersättningen eftersom fönsterputsning oftast sker på dagtid och om arbetet behöver utföras på kvällstid så planeras det ofta så att kväll är ordinarie arbetstid, säger Ewa Edström.

Hon är sammantaget nöjd med resultatet av förhandlingarna.
– Det har gått relativt problemfritt och vi är glada över att ha en fungerande dialog med Almega på det här avtalsområdet.

Avtalet i korthet

  • Löneökningar på 6,5 procent på tre år fördelat på 2,2 procent den 1 november i år, 2,0 procent nästa år och 2,3 procent sista året.
  • Ersättningar och tillägg höjs med samma procenttal.
  • Lägsta lön för dem med upp till två års branschvana blir 22 296 i år, 22 742 kronor år 2018 och 23 265 kronor år 2019.
  • Lägsta lön för dem med mer än två års branschvana blir 22 698 i år, 23 152 kronor år 2018 och 23 684 kronor sista året.